פריז
פריזפלאש 90
ראשי הקהילה הפלסטינית בצרפת בערים טולוז, מונפליה, שטסבורג וגרנובל, פנו לאחרונה במכתב רשמי לשר הפנים בחמאס, וביקשו ממנו לפעול למניעת ייצוא מעזה באמצעות גורמים יהודים צרפתיים וחברת אגרסקו.במכתבם מציינים ראשי הקהילה הפלסטינית, כי המועצה המייצגת של המוסדות היהודיים בצרפת וחברת אגרסקו כרמל פועלות נגד קמפיין החרם על ישראל, ובמסגרת זו הן מנסות להסתייע בחקלאים העזתיים לקידום יעדיהם. לטענתם, ארגונים אלה מנסים פנו לחקלאים בעזה המגדלים תות שדה וורדים כדי להזמינם לביקור בצרפת ובהולנד ולארגן מסיבות עיתונאים עימם מתוך מטרה לפגוע בקמפיין החרם נגד ישראל."ברצוננו לעדכנכם, כי הביקור של משלחות אלה ישפיע לשלילה על התמיכה בקמפיין החרם על מוצרי ההתנחלויות, וכל על המורל של האגודות והמפלגות הפוליטיות התומכות בענייננו והמקדמות את קמפיין החרם", הודגש במכתב לשר הפנים הפלסטיני, פתחי חמאד. "האויב" מנסה לנצל את חקלאי התות והוורדים כתירוץ למכירת מוצרי ההתנחלויות, טוענים ראשי הקהילה הפלסטינית, והם מייעצים לממשלת חמאס שלא להתיר לחקלאים לצאת לצרפת.