בידוק בטחוני
בידוק בטחוניBIOEXPLORERS

אנשי סטארט אפ ישראלים פיתחו שיטת חיפוש ללא מגע בשדה התעופה וקניונים לצורך זיהוי מטעני חבלה וסמים. המבצעים העיקריים בשיטה זו הם... עכברי מעבדה. סטארט אפ BioExplorers מאחד בתוכו אנשי כוחות מיוחדים במילואים וביולוגים המציעים שימוש בעכברי מעבדה לצרכי זיהוי מוקדם עקב חוש הריח המפותח שלהם – יותר מאשר לכלבים.

האימון המקדים מאפשר לאמן את העכברים לזהות את הריח של חומר הנפץ כריח לא נעים והעכבר עובר לתא שאינו חשוף לריח ובו מצוי גלאי נפח. בכדי שהזיהוי לא יהיה מוטעה אנשי הסטארט אפ מפעילים את העכברים לפחות בזוגות. כל ההליך לוקח 3-6 שניות, כאשר חיפוש עם כלב לוקח לפחות כדקה.

המכרסמים ישרתו את כוחות הבטחון במשמרות של ארבע שעות למשך שנה וחצי. הם כמובן יקבלו יחס ראוי כיאה לעכברי שירות. היתרון בשימוש בעכברים במקום כלבי גישוש הוא בחוש הריח היותר מפותח אצל העכברים – אצל עכבר חושי הריח אחראים על כ-1120 גנים, כאשר אצל כלבים רק 756. גם עבודה עם העכברים אינה מצריכה עבודה שותפת מולם (כמו למשל כיבוד על פעולה מוצלחת אצל הכלבים).

בניסוי שנערך בדצמבר 2009 אותרו כל 22 מטענים שהוטמנו בתוך חפצים או על גבי אנשים במהלך ניסוי בקניון גדול במרכז ת"א. אחד השיקולים המהותיים בזכות השימוש ב"ביוחיישנים" הוא ביטול הצורך בהקרנות בין אם זו קרינת רנטגן או קרינה רדיואקטיבית.