מתייבשת. הכנרת.
מתייבשת. הכנרת.צילום: פלאש 90

כמויות המשקעים בחודש ינואר היו נמוכות מהממוצע בכל רחבי הארץ ובעיקר במרכז. בחודש זה אירע רק אירוע גשם בודד משמעותי בסוף החודש, כך נמסר מרשות המים.

מפלס הכנרת עלה בחודש ינואר 2011 ב- 15 ס"מ בלבד, וזאת לעומת עלייה של 62 ס"מ בינואר בשנה שעברה. נפחי המים הזמינים בכנרת בחודש ינואר 2011 הסתכמו בכ-32 מלמ"ק. ברשות מציינים כי נפח זה הינו נמוך משמעותית מהנפח שהתקבל בשנה שעברה והנפחים הממוצעים והחציוניים לחודש זה.

מפלס ים המלח ירד בחודש דצמבר ב- 13 ס"מ לאחר ירידה של 10 ס"מ בחודש הקודם והוא עומד כיום על רום של 424.30- מ'.

באגן ירת"ן – נמדדו החודש עליות מפלס בשיעור 13-17 ס"מ. בדרום האגן המפלס נמוך ב- 25 ס"מ מרום הקו האדום, ונמוך ב- 11 ס"מ בהשוואה לחודש מקביל אשתקד. במרכז האגן המפלס נמוך ב- 10 ס"מ מרום הקו האדום ונמוך ב- 24 ס"מ בהשוואה לאשתקד. בצפון האגן המפלס גבוה ב- 117 ס"מ מהקו האדום אולם נמוך ב- 40 ס"מ בהשוואה לחודש המקביל אשתקד.

באגן החוף – נמדדו החודש עליות מפלס בשיעור 2-10 ס"מ. בהשוואה למפלס בחודש המקביל אשתקד, המפלס בדרום האגן גבוה ב- 3 ס"מ, במרכז האגן גבוה ב- 8 ס"מ ובצפון האגן נמוך ב- 2 ס"מ.

בגליל המערבי – נמדדה מגמה מעורבת. באגן הנעמן המפלס עלה החודש בכ- 9 ס"מ ואילו באגן כברי ירד בכ- 54 ס"מ. בהשוואה למפלס בחודש המקביל אשתקד, המפלס באגן הנעמן נמוך ב- 1.13 מ' ובאגן כברי נמוך ב- 1.35 מ'. מפלס מי התהום באגן הנעמן נמוך ב-  1.51 מ' מתחת לרום "הקו האדום" שהוא גם רום נביעת מעיינות אפק.

לאחר שגם חודש ינואר הסתיים כמו קודמיו כאשר כמויות המשקעים בו נמוכות מהממוצע ומפלס הכנרת רושם בו עלייה מתונה בלבד של 15 ס״מ, נפתח חודש פברואר באופן חיובי הרבה יותר. גשמי סוף השבוע העלו את המפלס ב-8.5 ס״מ. ברמת הגולן נמדדו בין כ-80 מילימטרים של גשם, עובדה שגרמה לזרימות חזקות בנחלים המתנקזים לכנרת ובנהר הירדן.

עם זאת מגמה זו נפסקה כבר במהלך השבת עקב היפסקות הגשמים וזרימת המים לכנרת נחלשה שוב.