ריבלין: זהות יהודית מושתתת על ערכי הדמוקרטיה

ביום הזהות היהודית בכנסת, הושלמה קליטתו של יועץ למשפט עברי. יו"ר הכנסת התייחס גם למכתב הרבנים האוסר מכירת בתים לערבים.

חזקי ברוך , ד' באדר תשע"א

ריבלין
ריבלין
פלאש 90

יו"ר הכנסת, ראובן ריבלין (ליכוד), פתח היום את האירוע המיוחד לציון יום הזהות היהודית בכנסת,  "לכנסת תפקיד מרכזי בהוכחה, שיסודות יהודיים הם חלק בלתי נפרד ממערכות חיינו, והם צועדים שלובי זרוע עם היותה של ישראל דמוקרטיה למופת. השנה השלמנו בכנסת את המהלך לקליטתו של מומחה למשפט עברי, עו"ד המייעץ לכנסת, לוועדותיה ולחבריה בתחום זה ופועל במסגרת מרכז המחקר והמידע. בכך עשינו צעד חשוב ומעשי בשילוב המשפט העברי ובהשפעתו התדירה על דברי החקיקה היוצאים תחת ידינו".

במהלך עבודתו עד כה בכנסת, הספיק היועץ למשפט עברי לתת את חוות דעתו בנושאים מגוונים: גבולות הציות והסרבנות, אימוץ ילדים, זכויות וחובות התלמיד, שיעור הריבית בהלוואות חוץ בנקאיות והגנת הסביבה.
 
יו"ר הכנסת ציין, כי "יש בנו שאיפה אמיתית לחזק את מעמדו של המשפט העברי בתהליך החקיקה ולהתחשב בעקרונותיו במקום שהדבר רלוונטי. לאורך השנים היטבנו להגדיר מהי מדינה דמוקרטית, אולם עד כה כשלנו בניסיונות להגדיר מהי "מדינה יהודית", במה הדבר בא לידי ביטוי, מה מקומו של המשפט העברי במשפטנו ומה עניינם של צווים דתיים לספר החוקים? למרות המאבקים והסערות שסבבו את הנושאים הללו לא נותרנו עם הגדרה מוצקה. מכאן חשיבותו של היום הזה, הנוגע בשורשיה וביסודותיה של ההוויה הישראלית המתחדשת."
 
ריבלין הדגיש, כי "לא ניתן להפריד בין היותה של מדינת ישראל יהודית לבין היותה דמוקרטית. החיבור הזה מונח ביסוד החוויה והזהות הישראלית, ואסור לנו להיסחף אחר גורמים - גם בתוך הבית הזה - שמנסים להוכיח את כישלונה של זהות מורכבת זו."
 
בעניין מכתב הרבנים, האוסר על מכירת בתים לערבים, אמר ריבלין, "יש מי שנדמה להם, שלא ניתן לשכֵּן בכפיפה אחת דמוקרטיה מובהקת, המכבדת את המיעוטים שבתוכה ומעניקה חופש ביטוי וזכויות לכל, לצד פרהסיה יהודית, המושתֶתֶת על ערכים והמסורות שהבטיחו את קיומנו אלפי שנים".

"לצערי, דווקא מי שחרד לדמותה היהודית של מדינת ישראל, לעיתים שוגה בכך. ומתקשה להבין, שלא תהיה כאן מדינה יהודית,אם היא לא תהיה דמוקרטית. חובה עלינו להבין, כי זהות יהודית במדינת ישראל,הינה זהות הבנויה על ערכים דמוקרטיים."