כריכת הספר
כריכת הספר
ליקוי החמה האחרון משך תשומת לב רבה לפני כחמישה שבועות. מסתבר שלא רק חובבי אסטרונומיה נשאו עיניהם אל על בדריכות, אלא גם רבנים ואנשי קבלה. במעמד הליקוי קרא הרב בצרי מתוך ספרו של האר"י ז"ל 'רעשים ורעמים' קטע הנראה כמעט כנבואה של ממש.
 
הקטע עוסק בפרשנות קבלית לאירועים אסטרונומיים ושמיימיים והשפעתם על המתרחש על כדור הארץ, והנה מסתבר שבין דפי הספר העתיק נקבע כי ליקוי חמה המתרחש בחודש טבת משמעו מאורעות קשים עבור ההנהגה והציבור במצרים, וכה נכתב בספר כפי שניתן לראות בצילום העמוד הרלוונטי המובא כאן: "אם תלקה החמה מלך מצרים ימות ובלבולים גדולים במצרים ואיש ברעהו ילחמו".
 
עמוד הספר בפניכם: