אפלייה אסורה. בית הדין לעבודה
אפלייה אסורה. בית הדין לעבודהפלאש 90

ביה"ד הארצי לעבודה פסק היום, באופן תקדימי, כי להסתדרות יש זכות לתבוע מעסיקים שאינם מציבים כסאות לעובדים כנדרש בחוק עבודה בישיבה. ההסתדרות תוכל לתבוע מעתה גם גופים המפרים חוק זה שעובדיהם אינם חברי ההסתדרות ושההסתדרות אינה הארגון היציג שלהם.

פסק הדין ניתן בעקבות פעילות של חברי הנוער העובד והלומד של ההסתדרות לפני כשלוש שנים. הפעילים ערכו ביקורת ב- 61 רשתות גדולות בהם לא הוצבו כסאות לעובדים כפי שמחייב החוק. ההסתדרות הגישה נגד בתי עסק אלה תביעה לביה"ד האזורי לעבודה בת"א ודרשה להטיל עליהם קנס כספי כבד כאמור בחוק. בעקבות הגשת התביעה הגיעה ההסתדרות להסדר עם רשתות רבות. ההסכם כלל הצבת כסאות לעובדים, מינוי נציג מטעם ההנהלה לטיפול בנשוא ואף מחווה כלפי העובדים. יחד עם זאת 21 רשתות סירבו להגיע להסכם.

בעניין רשתות אלה החליט ביה"ד האזורי לעבודה בת"א למחוק את תביעת ההסתדרות לפיצוי כספי לעובדים. ביה"ד נימק את החלטתו בכך שההסתדרות אינה יכולה לתבוע רשתות אלה משום שאינה מייצגת את העובדים במקום העבודה ולכן אינה יכולה לפתוח בהליך משפטי של סכסוך קיבוצי בכל הנוגע להפרת "חוק הכסאות".

ההסתדרות ערערה לביה"ד הארצי לעבודה וטענה כי החלטת ביה"ד האזורי בת"א התקבלה מנימוקים טכניים שכן "חוק הכסאות" עצמו מקנה להסתדרות זכות להגיש תביעה נגד מעסיקים גם אם העובדים אינם מאורגנים ואינם מיוצגים. ההסתדרות טענה כי זכותה להגיש תביעה קיבוצית על כלל העובדים במקום עבודה שמפר את חוק הכסאות ולא רק תביעה פרטנית נגד כל רשת בנפרד או בשם כל עובד.

נשיא ביה"ד הארצי בדימוס, השופט סטיב אדלר, שנתן היום את פסק הדין, קבע כי אם ארגון העובדים, כדוגמאת ההסתדרות, הינו גוף גדול החתום על הסכמים קיבוציים בענפים גדולים הוא זכאי לתבוע באופן קיבוצי גופים גדולים המפרים את חוק הכסאות. אדלר סבור כי רק בצורה זו ניתן לאכוף את "חוק הכסאות" ולסייע לעובדים חלשים שאינם מאורגנים. בכך נתן למעשה השופט אדלר להסתדרות את הזכות להמשיך בהליכים נגד 21 הרשתות שהפרו את החוק.

היועץ המשפטי של האגף לאיגוד מקצועי ויו"ר אגף התאגדות עובדים, עו"ד שי תקן, אמר היום כי "ביה"ד הארצי נתן היום פסק דין תקדימי הנותן להסתדרות למעשה זכות תביעה קיבוצית בנושא זה גם אם העובדים אינם מיוצגים. ביה"ד למעשה הופך בכך את ההסתדרות לגורם אכיפה. נמשיך לתבוע רשתות שיפרו את "חוק הכסאות" ונמשיך בהליכים המשפטיים נגד 21 הרשתות שהפרו את החוק".