אחיות בבית חולים
אחיות בבית חוליםפלאש 90

משרד הבריאות פרסם הבוקר (שלישי) חוזר מנהל הסיעוד, בהם הנחיות להפעלת "סייעת לאחות", זאת לאור שביתת האחיות בבתי החולים.

"התמקצעות האחות המוסמכת בטיפול בחולים כרוניים ובחולים מורכבים, יצרה צורך לפינוי זמנה של האחות המוסמכת מביצוע פעילויות אשר יכולות להתבצע ע"י כוח אדם אחר", נכתב בחוזר המשרד, "האחות המוסמכת תתמקד בביצוע המשימות הנדרשות ממנה לצורך מתן טיפול מקצועי, בטוח ואיכותי לחולה. לצורך זה, הוגדר עיסוק חדש של "סייעת לאחות" שמטרתו עזרה לאחות המוסמכת בטיפול ישיר בחולה".

על פי החוזר הסייעת לאחות תבצע את עבודתה בהוראתה, הדרכתה ופיקוחה הישיר של האחות המוסמכת, ותהה כפופה מקצועית וארגונית להנהלת הסיעוד.

כל מי שברשותה תעודת סיום 12 שנות לימוד, הוכחת ידע בסיסי בשפה העברית: קריאה, כתיבה ודיבור, אישור רפואי על העדר מחלות המסכנות את בריאות הציבור והצהרה על העדר רישום פלילי, תוכלנה לשמש בתפקיד 'סייעת לאחות'.

לאחר לימודים בהיקף של 500 שעות במוסדות הכשרה בסיעוד ובמוסדות בריאות שהוכרו ואושרו ע"י מינהל הסיעוד להפעלת התכנית, תקבלנה הלומדות תעודת "סייעת אחות"