המדד המשולב לחודש ינואר 2011 עלה ב-0.4 אחוז

מדד יצוא השירותים עלה בינואר בשיעור של 3.5 אחוזים בהמשך לעליה של 1.4 אחוזים בדצמבר. כך נמסר מבנק ישראל.

תגיות: מדד
בני משה , י"ז באדר תשע"א

המדד המשולב לחודש ינואר 2011 עלה ב-0.4 אחוז-ערוץ 7
בנק ישראל בירושלים
פלאש 90

המדד המשולב למצב המשק בחודש ינואר עלה ב-0.4 אחוז. כך נמסר מבנק ישראל.

נתוני המדד מצביעים על המשך הצמיחה. העלייה במדד החודש משקפת עלייה במדדי יצוא השירותים ויבוא הסחורות. עלייה זאת קוזזה על ידי ירידות במדדי הפדיון במסחר ושירותים ומדד היצור התעשייתי.

אשר להתפתחות רכיבי המדד: מדד יצוא השירותים עלה בינואר בשיעור של 3.5 אחוזים בהמשך לעליה של 1.4 אחוזים בדצמבר. מדד יבוא מוצרי צריכה עלה בינואר בשיעור של 4.2 אחוזים, בהמשך לעליה בו של 5.2 אחוזים בדצמבר. מדד יבוא תשומות לייצור עלה בינואר בשיעור של 3.4 אחוזים, בהמשך לעליה בו של 6.8 אחוזים בדצמבר.

מדד יצוא הסחורות ירד במקצת בינואר בשיעור של 0.1 אחוזים, לאחר עליה של 4 אחוזים בדצמבר. מדד הייצור התעשייתי ירד בדצמבר בשיעור של 0.5 אחוזים, לאחר עליה של 0.3 אחוזים בנובמבר. מדד הפדיון של המסחר והשירותים ירד בדצמבר בשיעור של 0.6 אחוזים לאחר עליה של 0.2 אחוזים בחודש נובמבר.

בבנק ישראל מציינים כי בחישוב המדד המשולב מובאים בחשבון שינויים ברכיביו (מנוכי העונתיות) הן בחודש השוטף והן בחודשים אחדים בפיגור.