לידה
לידהפנימה יח"צ

הידעת?

* בישראל תחום לידות הבית אינו מוכר על פי חוק אלא רק בדיעבד.

* מיילדות בית מורשות תוכלנה לתת הפנייה מוסמכת לרופא ילדים לקבל את היילוד לבדיקות שגרתיות לאחר הלידה, וכן לקבלת אישור לידה לרישומו במשרד הפנים.

* אישה שיולדת בלידת בית בישראל אינה זכאית למענק לידה.

* כל בית חולים בארץ מקבל מהמדינה 8,666 שקלים על כל לידה, ועל פגים ישנה אף תוספת תשלום.

* באמריקה, בגרמניה, בהולנד ובעוד מדינות יולדת שתבחר ללדת בבית תקבל החזר כספי מהמדינה.