מרכז הוועדה עו"ד הושע גוטליב זימן לעדות את היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, להעיד בפני הוועדה בדלתיים פתוחות ב- 24 במרץ.

עדותו של היועמ"ש תעסוק בשאלה האם מנגנון הבדיקה והחקירה לגבי תלונות וטענות המועלות בדבר הפרות של דיני הלחימה, הנוהג בישראל באופן כללי וכפי שהוא מיושם ביחס לאירוע המשט בליל ה 31 למאי 2010 , תואם את חובותיה של מדינת ישראל בהתאם לכללי המשפט הבינלאומי.

ועדת טירקל שבדקה את אירועי המשט, קבעה כי ממשלת ישראל פועלת לצמצם את סבל האזרחים בעזה על רקע המשך הטרור משם. הוועדה קראה למקד את הסנקציות מול ארגון החמאס ולנסות להקל על האוכלוסייה שאינה מעורבת בטרור. הועדה החליטה כי הסגר הימי והיבשתי שהוטל על עזה הינו צורך ביטחוני. על הטענות שנשמעו סביב מצבם ההומנטארים של תושבי עזה, "אין שחר לטענה שהמדניות כלפי תושבי עזה היא עונש קולקטיבי", הדגישו חברי הוועדה.