עושים היסטוריה בכנסת. ריבלין
עושים היסטוריה בכנסת. ריבליןפלאש 90

יושב ראש הכנסת, ראובן (רובי) ריבלין, שוחח היום (ד') עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו. השניים סיכמו, כי חוק תמלוגי הגז יידון בוועדת הכספים, וכי זו תהיה גם עמדת הקואליציה לכשיעלה הנושא להצבעה בוועדת הכנסת בשבוע הבא.

ריבלין מתנגד לפיצול הדיון במסקנות ששינסקי בין שתי וועדות בכנסת, והודיע כי הנושא חייב להידון בוועדה אחת, תוך מתן עדיפות לוועדת הכספים על סמך חוות הדעת של היועמ"ש לכנסת.

לדבריו, "אין הדבר ראוי, כי שתי ועדות הכנסת יקיימו דיונים בסוגיה זהה, תוך הטרחתם של הגורמים הרלוונטיים לדיון באותם עניינים ממש. הדבר עלול להוביל למצב בו הכנסת תוציא מתחת ידה שתי החלטות שונות ואף מנוגדות. לא מדובר רק בכפילות דיונים מיותרת, אלא גם בסכנה חמורה לביזיון הכנסת ולתוקף החלטותיה".

כאמור, עמדתו של ריבלין נשענת  על חוות הדעת של היועמ"ש לכנסת, איל ינון, שקבעה כי "דו"ח ועדת ‏ששינסקי ‏אינו עוסק בהסדרת תחום חיפושי הנפט והגז בכללותו, אלא במערכת הפיסקאלית שתחול על הענף, ועל כן האכסניה הטבעית על-פי התקנון ואף המתחייבת בחוק היא ועדת הכספים". היועמ"ש ינון קבע, כי ישנו קושי משפטי לקיים דיון בוועדה משותפת.