בעקבות התפרצות של שפעת עופות בלול תרנגולי הודו בראש צורים, בגוש עציון, הנחה משרד הבריאות את קופות החולים ובתי החולים להגביר ערנות לזיהוי מקרי שפעת עופות בבני אדם.

למרות הזהירות בה נוקט משרד הבריאות, מדגישים במשרד כי בכל ההתפרצויות של שפעת עופות שארעו בישראל עד כה , לא התרחשה הדבקה בבני אדם.

כל מי שהיה במגע הדוק עם תרנגולי ההודו הנגועים, יאותר על ידי משרד הבריאות ויקבל טיפול מונע.

חלק קטן מתרנגולי ההודו שווק, מתוכם 99% אותר ויושמד. פעולה זו ננקטה עפ"י עיקרון הזהירות המונעת, שכן אין כל סכנה בהדבקה בשפעת עופות כתוצאה מאכילה או הכנה של בשר הודו/עוף. משרד הבריאות ממשיך במעקב.