"העתקות במבחן שכיחות יותר במגזר הערבי"

מנכ"ל משרד החינוך בדיון בוועדת החינוך: ההעתקות בבחינות הבגרות שכיחות יותר במגזר הערבי. הוועדה דנה בהדלפת בחינת הבגרות במתמטיקה.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , ב' באדר ב תשע"א

"העתקות במבחן שכיחות יותר במגזר הערבי"-ערוץ 7
תלמידים במבחן בגרות
פלאש 90
משרד החינוך ישקול פתיחתן של מעטפות בחינות הבגרות בתוך חדרי הכיתה בנוכחות בקר ולא כפי שנעשה עד כה בחדר המנהל, כך הודיע הבוקר מנכ"ל משרד החינוך ד"ר שמשון שושני בדיון בוועדת החינוך של הכנסת בנושא טוהר הבחינות. עוד הוסיף שושני לשאלת יו"ר הוועדה ח"כ מילר, האם יש פילוח של בתי ספר שתלמידיהם נמצאו מעתיקים, כי "העתקות בבחינות הבגרות קיימות בכל המגזרים, אבל שכיחות יותר במגזר הערבי מאשר במגזר היהודי".  שושני הדגיש כי למשרד החינוך אמון מלא במנהלי בתי הספר ובמורים.
 
מנכ"ל משרד החינוך, ד"ר שמשון שושני, הציג הבוקר בוועדת החינוך של הכנסת את עיקרי הלקחים וההמלצות של משרד החינוך בעקבות הדלפת שאלון בחינת הבגרות במתמטיקה שאירעה בחודש מאי בשנה שעברה.
 
לדברי ד"ר שושני, לא נחתמו הסכמי סודיות במקביל למתן כתב המינוי של כותבי השאלונים ונוצר מצב שבו כותבי השאלונים החלו עבודתם לפני שחתמו על טופס הסודיות. אחד מלקחי האירוע, ציין ד"ר שושני, הוא שכותבי הבחינה לא יועסקו לפני שיחתמו על טופס סודיות. 
 
מסקנות ולקחים נוספים שהועלו בדיון הן: תוקם מערכת אינטרנטית מאובטחת למניעת הדלפת השאלונים, תיבחן האפשרות לכתוב מבחן אלטרנטיבי לכל מועד בשאלונים המרכזיים שיעשה בו שימוש במקרה של דליפת הטופס. המלצה נוספת היא שהמזכירות הפדגוגית תרענן בקרב המפמ"רים את הנהלים הנוגעים לכתיבת בחינות הבגרות. יתר המסקנות נוגעות למערך הפצת הבחינות לבתי הספר וקיום תקין של בחינות הבגרות, ביניהן: הגדלת מרווח הזמן שבין מועד העברת המבחן לבית הספר ומועד קיום הבחינה, זאת משום שנדרש זמן רב לביצוע הכנת הבחינה, וכן מתן מענה למגבלת כוח האדם בבתי הספר משום שנדרש כוח אדם רב לביצוע המטלה של צילומים בהיקף גדול והידוק המבחנים.
 
עוד עלה בדיון מצד נציגי התלמידים בדיון כי מרבית הנבחנים אינם מודעים לסנקציית הענישה שמפעיל משרד החינוך, על-פיה תלמיד שייתפס מעתיק לא יוכל להיבחן במשך שלוש שנים במקצוע בו נתפס. התלמידים העלו את סוגיית המשגיחים וטענו כי קיימת בעייתיות עם משגיחים בכיתות הלימוד שטוהר הבחינות אינו חשוב להם מספיק, והם מאפשרים לנבחנים להעתיק.
לדברי משרד החינוך נקבעו קנסות גבוהים על חברות ההשגחה במקרים בהם משגיחים מטעמה ימצאו אחראיים להפרת טוהר הבחינות וכן, משגיח שיימצא עובר על הנהלים לא יוכל להמשיך בתפקידו.
 
חברי הכנסת מוחמד ברכה (חד"ש), גמאל זחאלקה (בל"ד) ומסעוד גנאים (רע"מ-תע"ל) התייחסו לפרשת ההעתקה בסכנין וביקשו למצות את הדין עם הפושעים מוקדם ככל האפשר על מנת לא להכתים ציבור שלם.
 
יו"ר הוועדה ח"כ אלכס מילר (ישראל ביתנו) אמר כי הוא לא רואה מניעה בהחתמת כל מי שרשאי להחזיק במבחן על הסכמי סודיות כולל מנהלים ומורים. מילר קרא למשרד החינוך להגביר את הפיקוח על המשגיחים מכיוון שרוב ההעתקות מתגלות רק בשלב הבדיקה ולכן ברור, לדבריו, שהמשגיחים נכשלו בתפקידם ברגע האמת.
 
מילר סיכם כי "טוהר הבחינות חשוב לשמירה על ערכי ההגינות והערכת התלמידים. ברגע שעוברים עליו לא ניתן לדעת האם המבחן אכן משקף את רמת הידע והיכולות של הנבחנים. מעבר לפן המוסרי, נוצרת בעיה חמורה כאשר מועמדים המתקבלים למוסדות אקדמאיים על בסיס ציונים מזויפים תופסים מקומות של אחרים". לדבריו, יש לעשות ככל הניתן כדי להילחם בתופעה בדרכים חינוכיות ומרתיעות"