תוספת תקציב. שטייניץ
תוספת תקציב. שטייניץ פלאש 90

במסגרת אישור התקציב הדו-שנתי לשנים 2011-2012 ובהתאם לסיכום שגובש בין שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ לבין נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש, האריך היום שר האוצר בשנה נוספת, את התקנות הקובעות זיכוי בשיעור של 15% מהמס החל על הכנסה מעבודה במשמרת שניה ושלישית של עובדים במפעלי תעשייה, אשר עיקר פעילותם היא פעילות ייצורית.

פטור זה יעניק לעובדים העובדים במשמרות, הטבה משמעותית הנאמדת בסכום של 120 מיליון ₪

שר האוצר שטייניץ אמר כי ״מדובר בצעד חשוב בו אנו נוקטים לטובת התעשיינים ולטובת העובדים המועסקים במשמרות. צעד זה מצטרף לצעדים נוספים בהם האוצר נקט באחרונה וכולם נועדו לעודד את הייצוא ולהמשיך בשיפור התחרותיות של התעשייה הישראלית אל מול הנעשה בעולם״.

כניסתו לתוקף של הפטור מותנת באישור וועדת הכספים של הכנסת.