חוק על שמו. בשארה
חוק על שמו. בשארה פלאש 90

ועדת הכנסת תדון מחר בבוקר בבקשתו של ח"כ ניסים זאב לשלול תשלומים מח"כ לשעבר עזמי בשארה.

בחודש פברואר השנה, אישרה מליאת הכנסת, בקריאה שלישית חוק שלילת תשלומים מחבר הכנסת ומחבר הכנסת לשעבר בשל עבירה של ח"כ יריב לוין. עפ"י החוק, ועדת הכנסת רשאית להחליט לשלול שכר, גמלאות ותשלומים אחרים המשולמים לח"כ או לח"כ לשעבר, אם לבקשת עשרה חכי"ם, הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי חה"כ, חשוד או נאשם בעבירה שדינה עשר שנות מאסר או יותר. וכי העבירה או חלקה, בוצעה בעת כהונתו כח"כ. וחה"כ לא התייצב לחקירה או למשפט או לריצוי עונשו.

ח"כ ניסים זאב פנה ליועמ"ש לממשלה ע"מ שיקבע האם הוראות החוק מתקיימים על ח"כ לשעבר עזמי בשארה. ח"כ זאב צירף למכתבו חתימות 26 חכי"ם. עוזרו של היועמ"ש לממשלה עו"ד רז נזרי, השיב לח"כ זאב, כי "הסטאטוס של עזמי בשארה, הוא של כחשוד בעבירה, אשר אינו משתף פעולה עם רשויות המשפט בישראל ומסרב להגיע ארצה להמשך חקירתו".  

בעקבות תשובתו של עו"ד נזרי, פנה ח"כ זאב ליו"ר ועדת הכנסת ח"כ יריב לוין, וביקש ממנו לכנס את ועדת הכנסת, על מנת לדון בבקשתו לשלול גמלאות ותשלומים מעזמי בארה.

היועצת המשפטית של הוועדה עו"ד ארבל אסטרחן קבעה, כי הדיון בבקשה זו, הוא מעין שיפוטי ועל כן רק ח"כ שישתתף בכל הדיונים, יוכל להשתתף בהצבעה על בקשת שלילת התשלומים.

יצוין כי מנהלת ועדת הכנסת גב' אתי בן יוסף שלחה לעזמי בשארה זימון אישי עם שליח מיוחד, להגיע לדיון ולהשמיע את טיעוניו. השליח הגיע לביתו שלוש פעמים. אולם, בני הבית סירבו לקבל את הזימון, בטענה כי בשארה אינו מתגורר בבית. כמתחייב בחוק, ההודעה על קיום הדיון, פורסמה אף באתר האינטרנט של ועדת הכנסת.

כאמור, ועדת הכנסת תדון מחר בבוקר בבקשת ח"כ זאב.