כצל'ה.
כצל'ה. פלאש 90

רועה דור התחיה, מרא דארעא דישראל, מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, חלם וכתב על דור הגאולה. בזמנו של הרב קוק, השיבה אל הארץ הלכה והתעצמה תוך שיהדות הגולה הלכה והתנוונה. הרב תיאר מציאות אוטופית בארץ-ישראל והרבה לכתוב בספריו "הנני רואה", או "הננו רואים". אבל ספק אם היו אפילו מעטים שממש ראו את מה שהוא חזה.

והיום, מאיזה צד שלא נסתכל על זה, אפשר כבר לומר שהמהפכה בעיצומה. הזרעים נזרעו בכפר הרא"ה, על-ידי הרב משה צבי נריה זצ"ל, נבטו במרכז הרב על-ידי הרב צבי יהודה זצ"ל, השרישו בישיבות ההסדר ובעליות לסבסטיה ולמחנה קדום, פרחו ביחידות צה"ל וכיום הם עצים נטועים עם שורשים עמוקים, "שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזין אותו ממקומו, שנאמר (ירמיה י"ז, ח'): 'והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שורשיו ולא יראה כי יבוא חום והיה עלהו רענן ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי'".

את פירותיהם רואים היום כולם במרחב שדה החינוך, בצה"ל, במדע, בתעשייה ובתקשורת. גדל וצמח ציבור ענק, ענק במידות, ענק בכוחות וענק גם במניין. זהו ציבור שמתהלך בקומה זקופה, ציבור בריא וחסון המהווה דוגמא לכל העם, בחינת "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך". ציבור זה הצמיח גרעינים תורניים הפזורים בכל ערי הארץ. הוא כל כך גדול שהוא גם יכול להרשות לעצמו להיות מגוון, השם דגשים שונים על המשימות העומדות לפניו, והעוצמות שלו מקרינות לכל סביבתו. על הציבור הזה אפשר להמליץ את דברי חז"ל (מועד קטן טז, ב) על דוד מלך ישראל, שהיה "עדינו העצני", ש"כשהיה יושב ועוסק בתורה - היה מעדן עצמו כתולעת, ובשעה שיוצא למלחמה - היה מקשה עצמו כעץ".

מדובר בציבור אידיאליסטי, ערכי, שאפשר לומר עליו כי הוא סלתה ושמנה של מדינת ישראל. חלוצי הציונות הדתית הם כבר היום עיקר הנושאים בעול ומהווים את עמוד השדרה, עמוד התווך ואבן הראשה של החברה הישראלית. הוא מלא בענוות פרט, בצניעות של כל אחד מיחידיו, אבל יש לו גאוות יחידה וכח וגבורה לרוץ ולהוביל.

הגיע הזמן שגם בעניינים הציבוריים המכונים פוליטיקה, תשווע מדינת ישראל לרמה גבוהה של ניהול אשר תבוא מתוך תורה, אמונת חכמים וקשר להיסטוריה והתרבות המקורית של עם ישראל.

זעקתו של עם ישראל לעזרה, להנהגה בריאה של האומה ולקשרי חוץ מתוך חוסן יהודי, מחייבת התחברות כמותית של הכוחות הפוליטיים הנאמנים באמת לעם, לתורה ולארץ.

המטרה: רשימה אחת

אסור לתת מנוחה לשתי המפלגות בעניין החיבור ביניהם ואין לתת אפשרות למי שמעכב את החיבור לקלקל לכולנו. על כל רשימה ומפלגה לשמור על ייחודה ועם זאת לפעול ולהתארגן לקראת חיבור מיידי לקראת הבחירות ההולכות ומתקרבות. על כולנו למצוא את הדרך לצעוד ולפעול, רק ביחד, בפוליטיקה, כשם שזה עובד בחינוך ובשאר מרחבי הפעולה של הצינות הדתית.

הציונות הדתית/התורנית/הלאומית/המסורתית, כציבור גדול ביותר במדינה, שותפה בהסכמה על בסיס אמרתו של הרב קוק 'עם ישראל וארץ-ישראל על-פי תורת ישראל'. מכנה משותף מעשי לכולנו: חינוך תורני ממלכתי, זהות המדינה היהודית, ועמידה בגבורה על זכותנו על ארץ ישראל כולה. שאיפת הציבור הזה להגיע להנהגה של המדינה ולא להסתפק עוד בשותפות חורגת של ממשלה כזו או אחרת. הציבור הזה משתוקק להליכה משותפת חרף הכרתו בכך שהינו מורכב ובעל דגשים מגוונים.

מתוך הכרה בחשיבות החיבור הפוליטי במחנה הציוני דתי, המסורתי והלאומי, מתקיימות בשנתיים האחרונות פגישות רבות בין נציגי האיחוד הלאומי והבית היהודי-מפד"ל החדשה. חברי כנסת משתי המפלגות הנ"ל מקדמים חיבור פוליטי של הציונות הדתית. אין כל ספק שחיבור כזה הינו משאת נפשו של כל הציבור הנפלא הזה אשר יהווה לה בית חם.

לדאבון הלב, בעניין הפוליטי אנחנו צריכים להתחזק. סקרי דעת קהל מגלים לנו שכל חובש כיפה סרוגה רביעי בארץ מצביע לליכוד. זו המפלגה שבראשה עומד אדם אשר מוביל במוצהר להקמת מדינת אויב בליבה של הארץ, שהיה היהודי הראשון בתולדות העם היהודי להקפיא לא רק בפועל, אלא גם באופן רשמי, את הבניה וההתפתחות הטבעית של היהודים ביהודה ובשומרון ובפועל מקפיא גם את התפתחותה של ירושלים עיר קודשנו ותפארתנו, בירת ישראל. בראש המפלגה שבחר בה רבע מהציבור הציוני דתי עומד המנהיג היהודי שהרס את מספר הבתים הגדול ביותר בתולדות האומה.

בוחרי ליכוד אלו, הם מקרבנו ממש. מדובר באנשים הכי טובים, באנשים הכי אידיאליסטיים שלנו, באנשים שאת ילדיהם שולחים למוסדות שלנו, לאולפנות ולישיבות ולשירות הלאומי. ושואל האדם את עצמו, כיצד זה יתכן שאב ואם המתרפקים על מוסדות חינוך הצריכים חיזוק וקמח כדי להתקיים, רועים בשדות זרים אשר להם לא יועילו. זאת בעוד נציגי מפלגות אחרות בהם לא בחרו בקלפי, הם הם אשר דואגים לקיום המוסדות הללו מן המסד ועד הטפחות.

לציבור שלנו ישנו פוטנציאל אלקטורלי ענק ועליו רק להתגבר על המכשולים, לגשר על הפערים, להבין כי מספר המנדטים בכנסת הוא הקובע בסופו של דבר את כוחו של הציבור ורק הוא, ככל שייטיב לבטא את כל הציבור, יוכל לממש את כוחו האמיתי באוכלוסייה, באיכות ובכמות.

נאזור כולנו חיל, נשמור על מיוחדותה של כל קבוצה אבל נופיע ברשימה אחת לכנסת אשר תוביל את עם ישראל בגבורה.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו