קיבל. בג"ץ
קיבל. בג"ץ

בכנס מיוחד שקיים הפורום המשפטי למען ארץ ישראל נשא דברים חבר הכנסת יריב לוין בסוגיית ההתייחסות המשפטית והמערכתית לסוגיית הפליטים והמסתננים. ביומן ערוץ 7 סיפר לוין על הכנס ועל הדברים שנאמרו בו.

בראשית דבריו שיבח לוין את פעילות הפורום שמילא חלל תקשורתי וציבורי בפעילות המחנה הלאומי והציוני, כהגדרתו.

באשר לסוגיית המסתננים עצמה אמר לוין כי מדובר בבעיה מורכבת המצריכה פעילות מקבילה במספר מישורים: "צריך להגדיר את מדיניות ההגירה הישראלית תוך שמירה על אופייה היהודי של המדינה, ולא לאפשר הליכה לכיוון של זכויות לכל אזרחיה, מה שהופך לזכויות אזרחי כל העולם, ובכך להביא לשינוי פניה ודמותה של המדינה. בנוסף יש לנקוט צעדים מעשיים כמו הקמת הגדר, אכיפה ביד קשה נגד מעסיקים כדי שייצא שמענו בעולם כמקום שאין בו עבודה, ובנוסף להחזיר את אלו שהגיעו לכאן. סוגיה שלישית היא הבעיה הנוכחית עם אותם שכבר הגיעו לכאן. לגביהם יש להשלים את הקמת המתקן שאליו יועברו המסתננים ובכך יצאו מהשכונות החלשות ועיירות הפיתוח, מקומות שהם ממילא חלשים והמסתננים מושכים אותם עוד יותר למטה".

בנוסף לכל זאת מציין לוין את הצורך לפעילות מול מדינות שלישיות בכדי לאפשר את קליטתם של מהגרי העבודה אצלם.

ומעל כל זאת, כך מסתבר מדברי לוין, שוב צפה ועולה, גם בסוגיה זו, סוגיית התערבותו של בג"ץ. במהלך הדיון אתמול תהה השופט פוטמן שנאם לפני לוין כיצד תגיב המדינה אם יורה לה בג"ץ להיענות לדרישת המתדפקים על הגדר שתוקם ומבקשים להיכנס אליה. "רוחו של בג"ץ מרחפת", אומר לוין ומוסיף: "כדי להתמודד צריך שינויים במערכת, שינויים שיחזירו את הכיוון לכיוון יהודי וציוני יותר".

לוין מזכיר בהקשר זה כדרמטית ביותר את הכרעת בג"ץ בפרשת בל"ד. בהכרעה זו נקבע שעקרון מדינת כל אזרחיה שאותו מובילה המפלגה אינו סותר את דמותה היהודית דמוקרטית של מדינת ישראל. לטעמו של לוין מדובר בעדות לתפיסה המסכנת את קיומו של עם ישראל בארצו בטווח הרחוק.

לדבריו, "המאבקים צריכים להתקיים במקביל. שינוי אמיתי במערכת המשפט יקרין על כל הסוגיות שבהן אנחנו עוסקים".