פינתו של הרב אלישע וישליצקי עלתה לאתר

בפינתו השבועית מדבר הרב אלישע וישליצקי על הפיגוע הרצחני באיתמר ועל ההתנהגות שלנו בעקבותיו.

, ט' באדר ב תשע"א