v-22
v-22NORTHROP GRUMMAN

בשנת 2009 הוקפא משא ומתן לרכישת כלים חדשים לחיל האוויר וכעת נשקל מחדש. מדובר ברוטטורים V-22 אוספריי - כלים תעופתיים חדשים, מוטי הרוטור, המסוגלים לתעופה אנכית כמו מסוק וטיסה אופקית - טיסת מטוס רגילה.

 אחרי כשנתיים של הקפאה, נראה כעת שנושא הבאת הכלים שוב עולה לדיון של צה"ל.

תת אלוף דוד ברקי, ראש להק מסוקים אמר בראיון לביטאון חיל האוויר כי חיל האוויר שוקל רכישה עתידית של V-22 והנושא כבר נמצא בתוכנית הרב שנתית של התחמשות חיל האוויר. "הכלי הזה ייתן לנו אפשרויות מבצעיות שחסרות היום", כך צוטט ברקי באתר flightglobal. המומחים בישראל סבורים כי עניין רכישת V-22 אוספריי עלה בשל הצורך בכלים אלו בסיירות ויחידות החילוץ המוסקות.

בינתיים טייסת V-22 עברה מעל 100,000 שעות טיסה מבצעיות, בהן טיסות באפגניסטן. "יכולת V-22 הינה יכולת מבצעית ומוכחת בפעילות היומיומית"-  מצטט האתר את קולונל כוח הנחתים האמריקאי Greg Masiello, ראש תוכנית V-22 בצי האמריקאי.