קולטים סולארים
קולטים סולארים צילום: דו"ץ

ברמת-השרון החליטו להרתם לשמירה על הסביבה והשבוע יחלו בהתקנת תאים סולאריים (פוטו וולטאים) להפקת אנרגיה מהשמש, על גבי מבני ציבור בעיר." עיריית רמת השרון רואה חשיבות עליונה בנושא השמירה על איכות הסביבה ומשקיעה מאמצים ניכרים בחינוך למודעות סביבתית וטיפוח איכות החיים ברמת השרון", אמרו בעריה.

במסגרת מגמה זו, יותקנו המתקנים הסולאריים בין היתר גם על גבי גגות בתי הספר ברחבי העיר. מדובר בפרויקט חלוצי ברמת-השרון של התקנת מתקנים שמפיקים אנרגיה ירוקה. מתקנים אלה הם כמו הקולטים של דודי השמש ואין בהם כל חשש לקרינה. יודגש כי אנרגיה סולארית שונה לחלוטין מאנרגיה סלולארית וכמובן אין כל קשר בין טלפונים סלולאריים ובין הקולטים שמפיקים אנרגיה מהשמש.

רמת השרון הפכה בשנים האחרונות לאחת הערים המטופחות בארץ וזכתה מספר שנים ברציפות בחמישה כוכבי יופי בתחרויות ארציות. הישג זה הוא בין היתר, פועל יוצא של המאמץ המשותף של העירייה והתושבים, הנוטלים חלק פעיל במיחזור ובשמירה על הסביבה.

יש לציין שהפרויקט האמור להפקת אנרגיה סולארית מהשמש, הינו ריווחי ביותר ויכניס לקופת החברה הכלכלית לפיתוח רמת השרון - מיליוני ש"ח אשר ישמשו לרווחת תושבי העיר.

ראש העירייה, איציק רוכברגר ציין: "אנו רואים את חשיבות השמירה על הסביבה בראש סדרי העדיפויות של העירייה. הפרויקט האמור, שבמסגרתו תופק אנרגיה סולארית מהשמש, הינו פרויקט חלוצי וכולי תקווה שמגמה זו תלך ותתרחב ביתר שאת בכל חלקי העיר".