הקשר בין פורים ל-"וזרקתי עליכם מים טהורים"

השפע בא מלמעלה ועלינו להיות כלים לקבל אותה. עלינו לקחת את האחוה והערבות הדדית של פורים. הרב וישליצקי בשיחתו השבועית.

, ט"ז באדר ב תשע"א