בן גור במסדרון בית המשפט
בן גור במסדרון בית המשפט פלאש 90

בית משפט המחוזי בפ"ת הרשיע היום, במסגרת הסדר טיעון בפרשת "רשות המסים", את קובי בן גור. במסגרת ההסדר הודה והורשע בן גור בשתי עבירות של מתן שוחד ובשתי עבירות של שידול עובדי ציבור לעשות במילוי תפקידם מעשה של הפרת אמונים הפוגע בציבור.

התביעה הצהירה בבית המשפט כי בכוונתה לבקש מבימ"ש לגזור על בן גור עונש של מאסר בפועל שירוצה מאחורי סורג ובריח ויהלום את חומרת המעשים ונסיבות ביצועם. זהו הסדר הטיעון השלישי שנחתם בתיק זה לאחר הסדרי הטיעון שנחתמו עם ג'קי מצא ושמואל בוברוב.                                   

ממשרד המשפטים נמסר כי במסגרת ההסדר, הוצג לבית המשפט כתב אישום מתוקן לפיו מודה בן גור במתן שוחד לג'קי מצא. על פי עובדות כתב האישום, בן גור העניק למצא סיוע כדי לקדם את מינויו לתפקיד ראש רשות המסים וזאת על מנת ליצור מחויבות של מצא כלפיו. בן גור מודה כי נתן למצא שוחד מתוך ציפיה שמצא יפעל עבורו בתפקידו כמנהל רשות המסים ויאפשר לו לשכפל את מעשיו גם לדרגים נמוכים יותר ולחדור לתוך שדרת הניהול ברשות. 

בהמשך לשוחד שנתן למצא, פנה אליו בן גור ותבע ממנו למנות או לקדם עובדים שבקידומם חפץ ולפעול למען האינטרסים שלו. בכתב האישום מתוארות פניותיו ודרישותיו של קובי בן גור ממצא ודריסת הרגל שניתנה לו ברשות המסים: דרישותיו בעניין מינויה של גלית שמחון לעוזרת בלשכתו של מצא; דרישותיו לקידומו של עובד הרשות עמוס שמעונוב; התנהלותו בפרשת סער; ודרישותיו לקידומו של יוסי שטיינמיץ.

בן גור מודה במסגרת הסדר הטיעון גם במתן שוחד לעובדת רשות המסים, אורנה בכר. בן גור מודה כי ראה במינוי סגן לפקיד שומה תל-אביב 1 דבר החשוב לו מאד לצורך קידום אינטרסים אישיים שלו. הוא מודה כי נפגש עם בכר בידיעה כי הובהר לה שהוא, בן גור, מהווה את "החוליה הסוגרת" את מינויה. בן גור הבהיר לבכר כי הוא פועל למינויה וכי הוא משפיע על מינויים ברשות המסים והכל במטרה להבטיח את מחוייבותה כלפיו. 

עוד הודה בן גור כי במסגרת פרשת סער שידל את מצא לבצע במסגרת מילוי תפקידו מעשה של הפרת אמונים הפוגע בציבור. בן גור הודה גם בשידולו של שמואל בוברוב, מי שכיהן כסמנכ"ל ברשות המסים לקבל ממנו סיוע בקידומו לתפקיד סמנכ"ל למנהל ולבצע במסגרת מילוי תפקידו מעשה של הפרת אמונים הפוגע בציבור. 

כתב האישום המתוקן שבו הודה בן גור במסגרת הסדר הטיעון מגולל מסכת חמורה של עבירות. על פי עובדות כתב האישום, פעל בן גור כגורם בעל אינטרסים אישיים ועסקיים ברשות המסים על מנת לבסס את השפעתו על הנעשה ברשות, להשיג בה דריסת רגל ולהשפיע על ההחלטות המתקבלות בה. בן גור הודה כי פעל בדרך של סיוע לעובדי רשות המסים על ידי קידום בתפקיד, על מנת ליצור את מחוייבותם כלפיו. בן גור הודה גם כי הוא פעל מתוך ציפיה שעובדי הרשות יפעלו עבורו במסגרת מילוי תפקידם, יקנו לו השפעה ברשות המסים ויקדמו את האינטרסים האישיים שלו.

הפרקליטות סבורה כי הודאתו של בן גור בכתב האישום המתוקן היא הפן המשלים למסר המועבר בתיק זה כלפי עובדי הציבור. זהו מסר מרתיע לגורמים אינטרסנטיים הפועלים כדי להשחית את המנגנון הציבורי ולהשפיע עליו מתוך רצון לקדם אינטרסים אישיים שלהם, זאת בין אם הם פועלים בדרך של מתן טובת הנאה חומרית ובין אם הם פועלים בדרך של הענקת סיוע בקידום, תמורת פעולה של עובדי הציבור במסגרת מילוי תפקידם.