לאומי יעביר 130 מיליון ש"ח לניצולים וליורשים

נחתם הסכם פשרה בין בנק לאומי לחברה לאיתור ולהשבת נכסי ניצולי השואה, לפיה ישלם הבנק לחברה סכום של 130 מיליון ש"ח.

תגיות: בנק
שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"א באדר ב תשע"א

מוזהר. בנק לאומי
מוזהר. בנק לאומי
פלאש 90

נחתם הסכם פשרה בין בנק לאומי לחברה לאיתור ולהשבת נכסי ניצולי השואה, לפיה ישלם הבנק לחברה סכום של 130 מיליון ש"ח.

סכום זה, המורכב מ-20 מיליון ש"ח שכבר הועברו לחברה בשנת 2007 ומיתרת הסכום אשר תועבר בקרוב לידי החברה, יועברו על ידי החברה לצורך סיוע לניצולי שואה וחלקו יועבר ליורשי נספים אשר יוכיחו את זכאותם.

על פי הודעה שפרסמה הבוקר החברה לאיתור והשבה של נכסי נספי שואה, ההסכם מהווה סילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיה של החברה לאיתור והשבה כלפי קבוצת הבנק ואין בחתימתו משום הכרה של הבנק בתביעה מתביעות החברה או בטענה מטענותיה.

בחודש ינואר פרסם מבקר המדינה דו"ח חמור על פעילותה של החברה, בו קבע כי בתפקודה של החברה נמצאו ליקויים רבים, והעיקריים שבהם - היעדר תכנון רב-שנתי ואי-התוויית מדיניות ודרכי פעולה להשגת המטרות המרכזיות שלשמן הוקמה החברה, לרבות איתור נכסים שאינם נדל"ן וסיוע לניצולים ובכלל זה בדיקת צורכיהם. כמו כן, איתור יורשים באופן יזום היה נדבך שולי בפעילותה של החברה.

לדעת משרד מבקר המדינה, ראוי שהחברה תקבע סדרי עדיפויות לעניין איתור נכסים ואיתור יורשים, וכן תיערך למימוש הנכסים שבידיה כדי שיהיו לה הכלים לסייע לניצולים.

עןד קבע המבקר, כי על החברה להכין תכנית רב-שנתית לסיוע לניצולים על בסיס מאפייניהם הייחודיים, ובהתחשב בכך שאוכלוסייה זו הולכת ומתמעטת משנה לשנה.