בג"ץ: התקציב הדו-שנתי אינו בלתי חוקתי

בג"ץ דחה את עתירתו של ח"כ רוני בר-און נגד הוראת השעה לתקציב הדו-שנתי, למרות ביקורת שמתח על שינוי חוק יסוד בהוראת שעה.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ג' בניסן תשע"א

בג"ץ: התקציב הדו-שנתי אינו בלתי חוקתי-ערוץ 7
בג"ץ. עתירות של מדינות עוינות
פלאש 90

הרכב מורחב של שופטי בג"ץ דחה היום (חמישי) את עתירתו של ח"כ רוני בר-און נגד הוראת השעה לתקציב הדו-שנתי, למרות ביקורת שמתח על שינוי חוק יסוד בהוראת שעה.

בפני בג"ץ עמדה השאלה, האם תיקונו של חוק יסוד משק המדינה באמצעות הוראת שעה עומדת במבחן החוקיות והחוקתיות, זאת עקב המעמד הבעייתי של תיקון שכזה.

השופטים השיבו על כך, כי למרות הבעייתיות, ולמרות חוסר הנחת מהזילות שנוצרת ביחס לחוקי יסוד מצעד שכזה, הרי שכל עוד לא נחקק בישראל חוק יסוד החקיקה אשר מסדיר את עניין חוקי היסוד, הרי שאין מניעה חוקית מצעד שכזה.

השופטת ביניש ציינה בפסק הדין, כי "גם אם מוכנה הייתי להניח כי המניע לחקיקת החוק היה, כטענת העותרים, רצון של הקואליציה להימנע מהצורך לאשר את חוק התקציב אחת לשנה, אין בנימוק זה כשלעצמו כדי להצדיק ביקורת שיפוטית; בפרט מקום בו הסעד המבוקש הוא להורות על בטלות של חוק יסוד".

ביניש ציינה עוד, כי "אין לומר כי עצם העובדה שחוק היסוד נחקק על דרך של הוראת שעה פוסלת אותו מעיקרו או מעמידה אותו במדרג נורמטיבי נמוך מזה של חוק רגיל, כטענת העותרים. יחד עם זאת, אין גם לומר כי פרקטיקה זו נטולת קשיים. קביעת הסדר חוקתי זמני אכן פוגעת במעמדם של חוקי היסוד ומוטב שייעשה בה שימוש במשורה".

"כללם של דברים. אנו סבורים כי חוק יסוד הוראת השעה הוא חוק יסוד לכל דבר ועניין. בנסיבות המקרה שלפנינו, אין בשימוש בהוראת שעה כשלעצמה, כדי להצדיק קביעה כי חוק היסוד בטל מעיקרו או כי יש להורות על בטלותו. יחד עם זאת, מוטב יהיה אם בעתיד תימנע הכנסת מלעשות שימוש בהוראות שעה לתיקון הוראות חוקתיות", סיכמה ביניש את הדיון בחוקיות הוראת השעה.

ביניש אף דחתה את הטענה לפיה חקיקת חוק היסוד פוגעת בעקרונות המשטר, תוך שציינה כי "אמנם, אין חולק כי מערכת היחסים שבין הממשלה והכנסת בהליך אישור תקציב המדינה היא מערכת יחסים חשובה מאוד המבטאת את עקרון הפרדת הרשויות. אין גם חולק כי פיקוח הכנסת על הממשלה הוא חלק מהותי של עקרון הפרדת הרשויות. אך האם הדרישה כי אישור הכנסת יתקבל פעם בשנתיים במקום פעם בשנה מהווה, למשל, שלילה של אופייה הדמוקרטי או היהודי של המדינה? האם מהווה ההחלטה לעבור לתקציב דו-שנתי לשנתיים פגיעה בעקרונות היסוד של המשטר כפי שבאו לידי ביטויבמגילת העצמאות? התשובה לכך שלילית".