גם לעיוורים מגיע כרטיס אשראי

בעל הכרטיס החדש פטור מחתימה על חשבוניות. פרטי העסקה מופיעים לפניו על צג מיוחד וגם מושמעים לו בקול.

מיכאל וייצמן , ח' בניסן תשע"א

טכנולוגיות חדשות מאפשרות לאנשים עם מוגבלויות לחיות את החיים המלאים. המעצב נאם קוואן קי (Kwon Ki Nam) הציע אבטיפוס לכרטיס אשראי... לעיוורים. 

לקוי ראיה או עיוור היה עד כה מנוע מלהשתמש בכרטיס אשראי, כי לא היה יכול להיווכח בנכונות הסכום ששולם. יתרה מכך לא הייתה אפשרות לקבל חתימה על קבלה בעת ביצוע העסקה.

 

האבטיפוס החדש של כרטיס האשראי מאפשר הצבת סורק על דופן הכרטיס. בעל הכרטיס רק משאיר את טביעת האצבע, על הכרטיס המאשר את הבעלות. חתימה על החשבוניות איננה נדרשת. בעת רכישה יופיעו על צג מגע מיוחד פרטי העסקה בכתב ברייל. 

הכרטיס החדש מצויד במערכת שמע מזערית, המשמיעה פרטי עסקה ברמקול הקטן. המעצב בטוח כי אנשים בעלי מוגבלויות ראיה יוכלו להיעזר בהמצאתו ללא כל קושי.

 
הצעות והערות ניתן לשלוח לדואר אלקטרוני: computers@inn.co.il