למרות החלטת בג"ץ בעבר ובניגוד לזכות יסוד הפולחן, הודיעה היום שופטת בית משפט השלום בירושלים, אביב מלכה כי היא אוסרת תפילות יהודים בהר-הבית.

החלטת השופטת ניתנה היום בתגובה לעתירת הרב יהודה גליק, מנהל הקרן למורשת המקדש והר הבית, אשר דרש לקבל צו מניעה כנגד החלטת המשטרה המונעת ממנו להדריך קבוצות בהר הבית. גליק טען כי זהו מקור פרנסתו והמשטרה, מבלי לנמק מדוע, גוזלת ממנו את הזכות להתפרנס.

השופטת קבעה כי תיעתר לבקשתו של גליק למתן צו זמני שיאסור על המשטרה למנוע ממנו לעלות להר-הבית עם קבוצות, ואף דחתה את טענות המשטרה וציינה כי אין בטיעוני המשטרה אפילו הסבר אחד מדוע נמנע מגליק לעלות להר הבית.

למרות ההצלחה של גליק בהחלטה שהתירה לו להמשיך ולעלות להר הבית, קבעה השופטת וכתבה: "אני אוסרת על המבקש (גליק) לעשות בהר הבית איזו שהיא פעילות פולחנית והמבקש יציית, קטנה כחמורה להוראות ולנהלים שבמקום". השופטת אף הורתה לגליק להפקיד 10,000 ₪ בקופת בית המשפט כדי להבטיח שיעמוד בתנאים שהעמידה.

אמירה זו של השופטת תמוהה בעיקר לאור החלטת בג"צ בנושא זה (3374/97) בה קבעו השופטים: "התשתית הנורמטיבית על פיה יש להכריע בענינו של העותר אינה שנויה במחלוקת. העותר, כמו כל אדם בישראל, נהנה מחופש מצפון האמונה, הדת והפולחן. במסגרת זו עומדת לו הזכות לעלות להר הבית ולהתפלל שם".

ראש חטיבת מנהיגות יהודית בליכוד, משה פייגלין אמר בתגובה: "בהחלטה שערורייתית מאין כמוה לוקחת על עצמה השופטת את תפקיד המחוקק ואוסרת על הרב יהודה גליק לקיים פעילות פולחנית בהר הבית. לא זו אף זו מחייבת השופטת את הרב להפקיד סכום של 10000 ₪, כדי להבטיח שהרב יעמוד באיסור החדש שהמציאה.עד היום פסק בית המשפט העליון שמותר ליהודים להתפלל בהר הבית, ורק סיבות ביטחוניות יכולות למנוע באופן נקודתי את התפילה. זו הפעם הראשונה שאוסר בית המשפט באופן גורף תפילת יהודים במקום המקודש ביותר לעם ישראל, בניגוד לזכות היסוד של חופש הפולחן".