פשקוויל: לשרוף עיתונים עם החמץ

בשכונות הקיצוניות של הציבור החרדי קוראים פשקווילים לשרוף עיתונים חרדיים עם החמץ ולהציל את נפשותיכם.

שמעון כהן - ערוץ 7 , י"ד בניסן תשע"א | עודכן: 09:27

חמץ?
חמץ?
פלאש 90

הפלגים הקיצוניים שבציבור החרדי מחריפים את מאבקם בתקשורת, ובפשקוויל המתפרסם לקראת הפסח קוראים שם לבער יחד עם החמץ גם את העיתונים החרדיים.

"בשעה שהינכם מבערים כל שאור מבתיכם, אל תתנו למשחית לבוא אל בתיכם, בערו את העיתונים מרשותכם כי הוא מחמיץ ומצנן את הלבבות מיראת ד' וכל רגש קודש ומטמטם את נפש צאצאיכם", נכתב בראש הפשקוויל שזוכה לכותרת "זמן הביעור".

ואם למי מכם נדמה שהכוונה היא לעיתונים 'הארץ','מעריב' או 'ידיעות אחרונות' ממשיך הפשקוויל ומבהיר לאילו עיתונים מדובר וברשימה מוצגים עשרה עיתונים חרדים תחת הכותרת 'ואלה הטמאים לכם' כשבסופם נכתב שאלו הם 'עשרת המכות הכתובים''.

בין העיתונים ששמם מוזכר בפשקוויל ניתן למצוא את 'משפחה', 'העולם החרדי', 'יתד נאמן', 'בקהילה', 'המודיע', 'שעה טובה' ואחרים.

"אל תתנו למשחית לבוא אל בתיכם ואתם את נפשכם ואת נפש בתיכם הצלתם", חותמים מנסחי הפשקוויל את האמור בו ומוסיפים דיווח על כוונה של תלמידי ישיבות להתחייב בכתב שלא לקרוא עיתונים "בקבלה גמורה כהכנה לקבלת התורה".