תוקף. הרב אמסלם
תוקף. הרב אמסלם פלאש 90

חבר הכנסת הרב חיים אמסלם, יו"ר תנועת 'עם שלם', תוקף בחריפות את דיין בית הדין הרבני העליון הרב אברהם שרמן בעקבות דבריו אתמול (ג') ולפיהם כל הגיורים שנעשו בשנים האחרונות בישראל צריכים בדיקה מחודשת של בית דין ולא כל הגרים יהודים הם. הרב אמסלם שבשנים האחרונות עסק ארוכות בסוגיית הגיור ובשיטות השונות שהתקבלו בעדות ישראל השונות, קובע כי הדברים חמורים ביותר. "לא די לו שהוא חתום על ביטול גיורים", מזכיר הרב אמסלם את החלטת הרב שרמן לבטל את גיורי הרב דרוקמן, החלטה שמביאה "להוצאת אשת איש לשוק בלא גט ולממזרים. מהלך שהוא מנוגד לגמרא מפורשת שקובעת שגר שמל וטבל ועלה לא ניתן לבטל את גרותו. דבריו כעת זו רפורמה בהלכה. מעולם לא בוטלו גיורים, והנה דיין בהינף יד מבטל אלפי גיורים. זהו עיוות טוטאלי".

הרב אמסלם ממשיך בביקורתו החריפה גם על עצם היומרה הטמונה בדבריו של הרב שרמן, דברים המנוגדים לעמדות גדולי ישראל בדורות האחרונים. "למי הוא מחשיב את עצמו? יותר מהרבנים הראשיים, יותר מהרב עוזיאל ואחרים שהיו מגיירים גם אנשים שלא תמיד הקפידו במצוות? הרי העידו על דרך זו גדולי ישראל ויש על כך מסורת, והנה יש כאן דיין שמעוניין לקנות לעצמו מעמד שעדיין לא היה לו ושולח חושך ומחשיך. לא רק שבביטול הגיור הוא נותן פרשנות הלכתית סלקטיבית, לא רק שהוא עובר על מצוות ואהבת את הגר אלא גם על לאו של הונאת הגר. הרב עובדיה יוסף לא מספיק לדיין שרמן?".

הרב אמסלם מוסיף וקובע כי הגישה בה נוקט הרב שרמן אינה אלא "הגישה הליטאית המפורסמת להלך אימים במאמרי הסתה, בפשקווילים ובעיוות האמת, וחבל שהרבנות הראשית מפגינה חולשה", הוא אומר ומזכיר כי עוד בימים בהם ביקש הרב שרמן מלבטל את גיורי הרב דרוקמן היה נכון להדיחו. "היה מהלך לזרוק אותו", מספר הרב אמסלם ומציין כי הרב עמאר ביקש לפעול בדרך זו אך "דווקא ש"ס מנעה את המהלך".

בדבריו מביע הרב אמסלם חשש שרבנים יחששו לגייר כעת שמא יבואו הגיורים שיבצעו לדיון אצל הרב שרמן שיבטל אותם ואף יכפיש אותם עצמם, ומתוך כך ילך ויקטן היקף הגיורים בישראל.

להערכתו של הרב אמסלם רוב הציבור בישראל סולד מגישה זו, אך הרבנים חוששים להביע את עמדתם, "לצערי הרבנים המתונים והשפויים קולם אינו נשמע. לא נעשה מספיק כדי להפסיק את הטרור ההלכתי שהוא מנסה להלך, הוא וקבוצה של רבנים שרוצים לכפות על כלל הציבור את הגישה הקיצונית שלהם שאין לה יסוד בהלכה".

ובאשר למחלוקת ההלכתית העניינית מוכן הרב אמסלם לקבל מציאות בה עמדתו של הרב שרמן שונה מעמדות הלכתיות אחרות, אך הוא שב וקובע שמסורת הפסיקה נוטה לדעה המקלה, דעה בה החזיקו רבנים כדוגמת הרבנים עוזיאל, אונטרמן ואחרים עד הרב עובדיה יוסף. הוא מזכיר בהקשר זה את ספרו 'זרע ישראל' ובו סקר עשרות פסיקות מכל רחבי היהדות בדורנו ובדורות קדומים יותר, סקירה שהוכיחה שהדעה שהתקבלה היא הדעה הקובעת כי גר שקיבל על עצמו את המצוות ללא הסתייגות, מל וטבל לא ניתן לבטל את גיורו, גם אם לאחר מכן לא קיים את המצוות. הרב אמסלם מציין שגר שכזה נותר בגדר ישראל כשם שישראל מומר לא יוצא מגדר ישראל.

הרב אמסלם קובל על כך שלא קמו רבנים רבים מהציונות הדתית ומהמגזר החרדי כדי לגבות את העמדה ההלכתית המקלה, עמדה אותה הוביל הרב עובדיה יוסף, ובשל כך גרמו לו לרב עובדיה יוסף להנפיק מכתב הבהרות בעקבות המתקפות עליו. זה קרה, לטעמו של הרב אמסלם "כי לא קמה הפגנת מחאה שתאמר למלאך המשחית הרף! הפסק להתערב. יש לנו מדינה לנהל, יש לנו משימה לקבץ גלויות. יש כאן זרע ישראל שצריך להתקרב, יש כאן אנשים שמוסרים את נפשם למען עם ישראל".

"הייתי מצפה שרבני הציונות הדתית כאיש אחד יעמדו אחרי פסיקות הרב עוזיאל, הרב אונטרמן, הרב גורן ואחרים שקיבלו כאלה שידעו עליהם שלא יקיימו מצוות, ולזעקתם יצטרפו רבנים נוספים מהמגזר החרדי. ואם אתה שואל אותי מניין הם יבואו, הרי יש לי על ספרי כארבעים הסכמות לקו הזה. יש לכך תמיכה וצריך להרים את נס המרד".