מודאג. פישר
מודאג. פישרפלאש 90

ד"ר מיכאל שראל, ראש אגף כלכלה ומחקר בקבוצת הראל, מעריך כי ההנחיה החדשה של המפקח על הבנקים, המגבילה את חלק ההלוואה לדיור (המשכנתה) בריבית משתנה, לשליש מסך ההלוואה לדיור שמעמיד תאגיד בנקאי ללווה, לא תצנן את שוק הנדל"ן.

שראל מציין, כי על פי הודעת המפקח, ההנחיה פורסמה לנוכח המגמות הנמשכות בשוק הדיור, ובעיקר, ההיקף המשמעותי של הלוואות לדיור בריבית משתנה, הטומנות בחובן סיכון ללווים, וכפועל יוצא למערכת הבנקאית בכללותה.

מדובר בסיכון הכרוך באפשרות שהריבית תעלה ותגדיל באופן ניכר את תשלומי המשכנתה החודשיים המוטלים על הלווים, באופן שישליך על יכולתם לפרוע את ההלוואות כסדרן. תרחיש זה מתחדד נוכח הימצאותנו בתקופה בה שיעור הריבית נמצא במגמת עלייה.

לדבריו, "צעד זה לא צפוי לצנן את שוק הנדל"ן ולפי הבנתנו הוא אף לא מתיימר לעשות כן מאחר שאיננו מגביל את סכום המשכנתה שניתן לקחת אלא רק את הרכבה. מאחר ובשוק המשכנתאות אין ארביטראז' משמעותי, שאר מסלולי הריבית מתמחרים בקירוב את אותו קצב העלאת הריבית הגלום במסלול הריבית המשתנה, כך שצעד זה לא אמור לייקר את המשכנתאות בחישוב כולל".

"לכן, סך הביקושים לדירות לא צפויים לקטון באופן משמעותי וכתוצאה מכך גם מחירי הדירות לא יושפעו. אם בנק ישראל מוטרד ממחירי הדירות (למשל מהסכנה להיווצרות בועה), דרך יעילה העומדת לרשותו על מנת לצנן את הביקושים לדירות היא העלאת ריבית ו/או הגבלת גובה המשכנתה הכולל כאחוז משווי הדירה", מוסיף שראל.