אושר: עד 1,800 ש"ח קנס למרעישים

נמשך המאבק ברעש: ועדת חוקה של הכנסת אישרה קנס של עד 1,800 ₪ לאדם שיפעיל מזגן מרעיש או אזעקה ברכב.

שמעון כהן , ל' בניסן תשע"א

מי יאכוף? בעיה. השר ארדן
מי יאכוף? בעיה. השר ארדן
פלאש 90
ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה היום ברירת קנס לתקנות למניעת מפגעים-מניעת רעש, כגון הפעלת מזגן מרעיש או אזעקה קולית ברכב.
 
שר המשפטים הפרופ' יעקב נאמן והשר להגנת הסביבה גלעד ארדן ביקשו מועדת חוקה לאשר צו סדר דין פלילי ברירת קנס בעבירות לחוק מניעת מפגעים. עפ"י הצו שאושר היום בועדה, אדם שיפעיל מפוח עלים או ציוד גינון הגורם לרעש באזור מגורים צפוי לקנס של 450 ₪. תאגיד, צפוי לקנס של 900 ₪ ובעבירה חוזרת, הקנס יוכפל ל-1,800 ₪.
 
הצו שאושר היום בועדה קובע ברירת קנס דומה לעבירות רעש נוספות, ובהן: הפעלה והתקנת אזעקה קולית ברכב הגורמת לרעש. הפעלת סירנה ברכב ביטחון שלא לצורך, עבודות שיפוץ ובנייה, רעש הנגרם מפעולות פריקה וטעינה, לרבות מכלי אשפה וגז, יריית זיקוקי דינור, חזיזים ונפצים וכן הפעלת מזגן או מדחס הגורם לרעש חזק בשעות מנוחה באזור מגורים.
 
יו"ר הועדה ח"כ דוד רותם אמר כי הוא חושש שלא ירשמו קנסות לעבריינים בחלק מהעבירות. כיון שפקחי העירייה שאמורים לאכוף את החוק, ימנעו מלרשום קנסות לעירייה בה הם עובדים. בנוסף, אמר רותם "כיצד המשטרה תאכוף את העבירה האוסרת על רכב ביטחון להפעיל סירנה כאשר הסירנה אינה נדרשת למילוי התפקיד? האם המשטרה תתחיל לעצור אמבולנסים לבדיקה האם שוכב בהם חולה ? האם שוטר יעצור נידת משטרה ויבדוק האם היא בפעילות מבצעית ? ".