מאסר לתושב אום אל פאחם שחבר לחמאס

ביהמ"ש השית עונש של 4 שנות מאסר בפועל, שנתיים על תנאי וקנס כספי לערבי תושב אופ אל פאחם שחבר לפעילות החמאס.

שמעון כהן - ערוץ 7 , ז' באייר תשע"א

אילוסטרציה
אילוסטרציה
פלאש 90

שופטי ביהמ"ש המחוזי בחיפה, בראשות השופט יוסף אלרון, ועמו השופטים משה גלעד ומנחם רניאל גזרו על ח'אלד אגבאריה, בן 60 מאום אל פאחם , שורת עונשים לאחר שהורשע על פי הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, בכתב אישום מתוקן בעבירות כנגד בטחון המדינה, קשר לסייע לאויב במלחמה (ארגון החמאס המוגדר ארגון טרור), מסירת ידיעה לאויב, מגע עם סוכן חוץ ואיסור פעולה ברכוש טרור את העונשים הבאים.

על אגבאריה הושת עונש של 6 שנות מאסר מתוכן 4 שנות מאסר בפועל, ושנתיים על תנאי למשך שנתיים. כמו כן הוטל עליו קנס כספי בסך של 20,000 ₪.

מדוברות בתי המשפט נמסר כי אגבאריה הואשם בכך ש"קשר קשר לעשות מעשים שיש בהם כדי לסייע לאויב במלחמתו בישראל, ומתוך כוונה לסייע בכך, מסר ביודעין ידיעה לאויב (פעילי טרור מארגון החמאס ) או בשבילו, העלולה להיות לתועלת האויב, קיים ביודעין מגע עם סוכני חוץ, בכוונה לפגוע בביטחון המדינה".

יצוין כי מספר שנים טרם ביצוע עבירות הביטחון החמורות המיוחסות לו בתיק זה, ביצע אגבאריה את אותה פעילות ביטחונית, מול אותו פעיל טרור והורשע בעבר בבית המשפט המחוזי בנצרת, בביצוע עבירות של מגע עם סוכן חוץ, קשר לפשע ועבירות נשק, בגינן נדון לעונש של 6 שנות מאסר בפועל, והשתחרר ממאסרו בתחילת שנת 2006. כיום תלוי ועומד נגדו עונש של שתי שנות מאסר על תנאי, לבל יעבור עבירות כנגד ביטחון המדינה - אשר הופעל בתיק הנוכחי.

הרכב השופטים ציין כי "הנאשם רתם עצמו מחדש לשירות ארגון הטרור ולסייע לו כפי שנדרש לעשות, במילוי משימות שהוטלו עליו.
הנאשם, הוא אדם מבוגר שלו עבר פלילי כנגד בטחון המדינה, ולא ניתן לראותו כאדם שנגרר לתוך פרשייה, מבלי שנתן את מלוא דעתו  על חומרתה ועל הסיכון הטמון בה לפגיעה בביטחון המדינה. אין המדובר במפגש חד פעמי, אלא, בסדרת מפגשים מתוכננים בחו"ל, תוך שהוא מודע לזהותם של האנשים עימם הוא נפגש ולהיותם פעילי טרור, ולמרות זאת, המשיך במגעים ובמפגשים איתם. יתרה מזו,  על פי הנחיות שניתנו לו, נקט הנאשם צעדים שונים על מנת לקדם את שנתבקש לעשות על ידי נביל ואחרים, גם אם ליבת הבקשה שהופנתה אליו למציאת נשק הטמון בנקודת המשלש, לא העלתה דבר".

כנסיבות מקלות ציינו השופטים את הודאתו הן בחקירתו בפני שירות הביטחון הכללי, הן במשטרת ישראל והן בשלבים ההתחלתיים בהליך המשפטי בעניינו  ולחיסכון הזמן התביעתי והשיפוטי כאחד.