ביהמ"ש: שקיפות בהשוואה בין קופות החולים

שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים קובע, כי על משרד הבריאות חלה חובה לפרסם את דו"ח מדדי האיכות של קופות החולים בציון שמותיהן.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ג באייר תשע"א

שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים, מוסיה ארד, פסקה השבוע כי על משרד הבריאות חלה חובה לפרסם את דו"ח מדדי האיכות של קופות החולים, אשר מכיל נתונים השוואתיים על איכות השירות הרפואי שמעניקות הקופות למבוטחים.

הדו"ח כולל נתונים שנאספים כבר משנת 2003 מארבע הקופות וכוללים שורה ארוכה של מדדי בריאות ובין השאר שיעור המבוטחים המחוסנים מפני שפעת, שיעור הנשים שביצעו ממוגרפיה, איכות הטיפול בחולי סוכרת ובאסטמה, והקשר בין מדדים אלה למצבם הסוציו אקונומי של המבוטחים.

כיום מפורסם הדו"ח ללא ציון שם הקופות, כך שאין לציבור אפשרות להשוות ביניהן.

ממשרד הבריאות נמסר, כי "משרד הבריאות מברך על החלטת בית המשפט המגדיל את שקיפות המידע במערכת. משרד הבריאות יפעל ליישומה בזהירות הראויה ותקנון כדי למנוע פרשנות מטעה לאיכות פעולות הקופות".

במשרד הבריאות מוסיפים, כי "משרד הבריאות פועל בימים אלה למימוש "עמוד האש" להגברת האיכות והמידע במערכת, בין השאר על-ידי התקנת תקנות שיחייבו מדידת איכות ופרסומה באופן מוסדר לגבי קופות חולים ובתי חולים. הגיע הזמן שמערכת הבריאות הטובה של ישראל "תעלה מדרגה" בהצגת תוצאות איכות למוסדות".