השופטת למכבי: את הפיצוי שלמו למבוטחים

השופטת מיכל אגמון-גונן דחתה הצעת פשרה של קופ"ח מכבי בתביעה יצוגית שהוגשה נגדה, לאחר שהקופה הציעה להקדיש את הפיצוי לקרן לתרופות.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ג באייר תשע"א

השופטת למכבי: את הפיצוי שלמו למבוטחים-ערוץ 7
שימוש תמוה לסל התרופות?
פלאש 90

שופטת ביהמ"ש המחוזי בת"א, ד"ר מיכל אגמון-גונן, דחתה הצעת פשרה של קופ"ח מכבי בתביעה יצוגית שהוגשה נגדה, לאחר שהקופה הציעה להקדיש את הפיצוי לקרן לתרופות.

מדובר בתביעה יצוגית שהגישה מבוטחת בקופה, אשר טענה כי הקופה חייבה בהשתתפות עצמית עבור מנת תרופה מלאה, גם במקרה שנופקה למבוטח רק מנה חלקית.

השופטת אגמון גונן הציעה במהלך הדיונים לקופת החולים מכבי להתפשר עם התובעת היצוגית, והקופה אכן הגישה הצעה, אשר כללה פיצוי בגובה 70% מסכום גביית היתר, אשר יושב ל"סל מכבי" ממנו מממנת הקופה תרופות שאינן כלולות בסל לחבריה.

היועץ המשפטי לממשלה התנגד להסדר, בין השאר בטענה שבמקרה בו ניתן לפצות את הניזוקים, אין לאשר הסדר שבו הפיצוי מועבר לגורם אחר. נציג היועץ אף טען, כי הקופה חייבת ממילא לקיים ועדת חריגים לתרופות שמחוץ לסל וקיים חשש כי התקציב יופנה למימון החריגים הללו.

השופטת דחתה כאמור את ההסדר, וציינה כי "לאור העובדה שניתן בקלות יחסית להשיב את מרבית הסכום למי ששילם ביתר, יש להעדיף דרך זו, בעיקר לאור האמור בסעיף 20 (ג) לחוק תובענות ייצוגיות. סעיף זה קובע כי בית משפט רשאי להורות על סעד אחר לטובת הקבוצה או לטובת הציבור, אם מצא שמתן פיצוי כספי לחברי הקבוצה אינו מעשי בנסיבות העניין".

עם זאת פירטה השופטת חמישה תנאים, אשר אם מכבי תסכים להיענות להם יאושר הסכם הפשרה. אם מכבי תתנגד ימשך ההליך היצוגי.