שופט בית משפט השלום בת"א, בני שגיא, זיכה ערבי מגניבת רכב, לאחר שקבע כי החזקת הרכב 24 שעות לאחר הגניבה איננה ראיה לכך שהמחזיק הוא הגנב, ויתכן כי קנה את הרכב.

הנאשם, פהמי אלטוויל, נתפס כשהוא נוהג ברכב הגנוב מכיוון רמאללה לכיוון אזור מעלה אדומים, כ- 24 שעות לאחר הזמן המשוער של הגניבה, אך בחקירתו במשטרה טען כי קנה את הרכב בזמן בו הרכב עדיין לא נגנב.

השופט קבע, כי למרות שהגרסה שמסר אלטוויל במשטרה אינה אמינה, אין הדבר מהווה הוכחה לאשמתו, זאת מאחר שבניגוד לעמדת המשטרה רכב גנוב יכול להחליף כמה "ידיים" ב- 24 שעות.

"ספק גדול בליבי אם "בעלי משחטות הרכב" המקבלים לחזקתם כלי רכב שנגנבו בשטח ישראל, דורשים כתנאי לקבלת הרכב, טופס בדיקה כדין, "טסט" לשנה, הצהרה חתומה כי הרכב לא עבר תאונות (במיוחד כאלה שפגעו בקורות השלדה הידועות בכינויין "שסי"), והתחייבות כי הרכב אינו משועבד לצד ג'", כתב השופט בציניות.

"אכן, סביר כי פעולות אלה, לו היו ננקטות, היו נמשכות זמן רב, אולם דומני כי אף לתביעה ברור כי מדובר בתהליך דמיוני, הרחוק מרחק ניכר מתהליך הבזק העברייני של גניבת רכב והעברתו לשטחי הרשות – אותו תהליך בזק שהינו חלק מהמציאות היומיומית", הוסיף.

לאור זאת, ולאור העובדה שקבלת רכוש גנוב איננה עבירה בשטחי A, החליט השופט לזכות את אלטוויל.