ועדה מיוחדת תבדוק "ניפוח" חשבונות המים

בעקבות תחקיר כלבוטק לפיו נופחו חשבונות מים של אזרחים תמים קיים שר התשתיות הלאומיות סדרה של דיונים עם רשות המים.

תגיות: רשות המים
עוזי ברוך - ערוץ 7 , כ"ב באייר תשע"א

לנדאו
לנדאו

שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו, הנחה את רשות המים להקים לאלתר צוות מקצועי פנימי, שתפקידו המרכזי לבחון את הבעיות שנתגלו במערכות המדידה וההולכה של המים. הצוות המקצועי יגיש לשר מסקנות והמלצות ביניים בנושא טיפול בצנרת המשותפת ובמדידת המים עד סוף חודש יוני.

בהנחיית השר, עבודת רשות המים תלווה על-ידי צוות מומחים ממכון "גרנד" לחקר המים בטכניון, שייעץ לאנשי הרשות.

פרופסור הילל רובין  מהיחידה להנדסת הסביבה, מים וחקלאות, יעמוד בראש צוות הייעוץ. לצידו ישמשו בצוות הפרופסור אבי אוסטפלד שותפו של רובין ליחידה, ופרופסור נח גליל, מנהל מכון "גרנד".

היועץ המשפטי של רשות המים יבדוק כיצד ניתן לטפל בחשבונות מים חריגים, כך שהצרכן לא יצטרך לשאת בתשלום עבור חריגה לא מוסברת. תשובה לכך תינתן בתוך 30 יום. "חריג" ייחשב חשבון השונה באורח בולט מן החשבונות שקיבל הצרכן לאורך זמן, מבלי שנמצאה כל סיבה לחריגה.

מכון התקנים יתבקש לעדכן תוך שלושה חודשים את התקן הניתן למוני המים, כך שמדידת המים תשקף בצורה מדויקת את צריכת הלקוחות. ככל שהדבר כרוך בהשקעה נוספת, דוגמת התקנת "שסתום אל חוזר" – תיבחן השתת המימון על ספק המים.

האם  אזרחי ישראל משלמים את המחיר הגבוה בעולם כפי שנאמר בתוכנית? עך כך משיב השר, "המחירים שהוצגו על-ידי מערכת "כלבוטק" הציגו את מחיר המים הישראלי, אשר כולל את הפינוי, הטיפול וההשבה של הביוב, ואילו מחירי המים מרחבי העולם שהוצגו בתוכנית, לא כללו עלויות אלו. הצרכן הישראלי משלם מחיר ממוצע, בהשוואה לעולם המערבי, ובהתחשב בתנאים המיוחדים לאזור בו אנו חיים, שהינו על סף המדבר".