חידוש מסורת עתיקה בכ"ג באייר

האויב הפנימי היהודי ששיתף פעולה עם אויבי ישראל היה קשה לישראל מעמלק. ראוי לחדש את כ"ג באייר - חג הניצחון על המתיוונים.

תגיות: חינוך
אריה יצחקי. , כ"ג באייר תשע"א

חידוש מסורת עתיקה בכ"ג באייר-ערוץ 7
מטבע יהודי מתקופת החשמונאים
היה לעם ישראל אויב קשה ונורא יותר מעמלק. זה היה האויב הפנימי היהודי ששיתף פעולה עם אויבי ישראל. ומכולם הגרועים ביותר היו המתיוונים שבמשך דור שיתפו פעולה עם מלכי בית סלבקוס ובעיקר עם המלך הרשע והמטורף אנטיוכוס הרביעי ("אפיפנס"), שזמם להכרית את היהדות מן העולם.

במשך 26 שנים לחמו המקבים במתיוונים שהתבצרו במבצרים ומצודות ברחבי יהודה, ומבצרם הראשי היה במצודת ירושלים – "החקרא". לבסוף בעת נשיאותו של שמעון החשמונאי נפלו אחרוני מעוזי המתיוונים. בתחילה המבצר אשר בגזר ואחריו המצודה בירושלים ככתוב בספר מקבים א': "והאנשים מן המצודה בירושלים נעצרו לצאת ולבוא לארץ לקנות ולמכור, וירעבו מאד ויגוועו מהם רבים ברעב. ויקראו אל שמעון לקחת ימין (לכרות איתם שלום), ויתן להם ויגרשם משם ויטהר את המצודה מן השיקוצים. ויבוא אליה בשלושה ועשרים לחודש השני, בשנת אחת ושבעים ומאה, בהלל ובכפות תמרים ובכינורות ובתופים ובנבלים ובשירים ובזמירות כי נשמד אויב גדול מישראל. וקיים לעשות שנה שנה את היום ההוא בשמחה" (י"ג, מ"ט – נ"ב). חג זה נחגג שנים רבות, אך לאחר נפילת הממלכה החשמונאית הצליחו אויבי בית חשמונאי להעלים אותו מן התודעה היהודית.

לצערנו גם בתקופתנו פועל בתוכנו האויב הפנימי- "הניאומתיוונים". הם מכנים את עצמם בשלל כינויים: "התנועה לישראל החדשה" – על שלוחותיה וגרורותיה, "ארגוני זכויות האדם", האנרכיסטים" ועוד ועוד, קצרה היריעה מלפרט את 140 ארגוני הטומאה ויש להם גם מצודות בתל- אביב ובירושלים. ועתה לאחר 63 שנים של ממלכתיות יהודית חדשה בארץ ישראל הרימו ה"ניאומתיוונים" ראש והם חותרים בגלוי תחת יסודותיה של מדינת ישראל ומשתפים פעולה עם הגרועים שבאויביה: הנאצואיסלמים וארגוני הטרור הערביים במזרח התיכון והאנטישמיים ברחבי תבל.

לקראת קיץ תשע"א כאשר אנו עומדים על סיפה של מלחמה כוללת נגד התנועה הערבית הלאומית שתסתיים ב"נכבה השנייה" (נכבה אל ת'אני) אסון גדול לערבים שיהיה גרוע פי כמה מאסונם במלחמת העצמאות; אסור שנשכח לפעול גם בחזית הפנימית. במקביל למלחמה באויב החיצוני יש לפעול לכיבוש מצודותיהם של ה"ניאומתיוונים", לטהר את השקוצים ולגרשם מארץ ישראל.

ראוי שנחדש כבר השנה בכ"ג באייר (יום ו'- 27 במאי למנינם) את חג הנצחון על המתייוונים ונחגוג בשמחה ובהלל, בנגינה ובזמירות, ונחדש את מסורת אבותינו הגיבורים, בתקווה שהחג בשנה הבאה עלינו לטובה יהיה יום גדול לישראל.