שאינו יודע לשאול
שאינו יודע לשאול

ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק העונשין כהצעת ח"כ אורלי לוי אבקסיס. החוק יחייב דאגה למחייתו וצרכיו של קטין עד גיל 16, במקום גיל 14, כמתחייב בחוק הנוכחי.חוק העונשין קובע חובה על הורה של קטין שלא מלאו לו 14 שנים, לדאוג לצרכי חייו כגון מזון, לבוש ולינה. המפר הוראת חוק זו, דינו מאסר 3 שנים. ח"כ לוי-אבקסיס הציעה שהחובה תחול  על ההורים, עד גיל 18. התיקון נועד להגן על שלומם ובריאותם של קטינים.בועדה התנהל ויכוח, מהו הגיל הראוי לחייב הורים, לדאוג לצרכי ילדיהם. נודע, כי הגיל הממוצע של נערים חסרי קורת גג, הינו 16.5 שנה. עו"ד מוריה כהן-בקשי ממשרד המשפטים טענה, כי ראוי להעמיד את המחויבות על גיל 18, כיון שחוק האחריות המשפטית חל על קטין מגיל 18 ומעלה.יו"ר הוועדה ח"כ דוד רותם אמר כי "הצעת החוק, לא תשרת את המטרה. ראוי שהטיפול במקרים אלו, יהיה במישור הסוציאלי, ולא במישור הפלילי". רותם שאל, האם בעבר הוגש כתב אישום בעבירה זו, כנגד הורים ? מה טעם לחוקק חוק, אם לא יאכפו אותו? אי אפשר לחייב בחוק, דאגה לצרכי קטין. פרקטית, זה לא יעבוד. אמר רותם.נציגת משרד הרווחה עו"ד אודיה איפרגן אמרה, "החוק הנוכחי מחייב דאגה לקטין עד גיל 14. אולם, עיקר הבעיה בקרב בני נוער, היא בגילאי 16-18. לנו ידוע על 116 נערים ונערות, חסרי קורת גג. כ-  50% מהם, חוזרים בסופו של דבר לביתם".עו"ד דפנה פינקלשטיין מפרקליטות המדינה אמרה שהגשת כתבי האישום בגין עבירה זו, מאוד מצומצמת, על מנת לא להטיל אחריות פלילית על הורים. אלא רק במקרים קיצוניים, ובד"כ יחד עם עבירות נוספות של התעללות והזנחה.נציגת האגודה לזכויות האזרח טענה שהאכיפה תהיה כלפי אוכלוסיה חלשה וכנגד משפחות דלות אמצעים. במקרים אלו, צריך לטפל במסגרת רווחה ולא בחוק פלילי. לא ראוי להעביר את הנטל מהרווחה, למשטרה. כתב אישום בסעיף זה, רק יחמיר את המצב במשפחה ולא יטיב עם הקטין.בתום הדיון, התקבלה הצעת ח"כ רותם להעמיד את חובת הדאגה להורים על גיל  16. וחובת מוסד, עד גיל 18. כאמור, הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית.