מפעלים בחופשה
מפעלים בחופשה פלאש 90

תיקון 16 בחוק לניירות ערך שהתקבל לאחרונה מפקיע הלכה למעשה את השליטה במפעלים מידי חברי הקיבוצים, כך אמר יו"ר איגוד התעשייה הקיבוצית, יונתן בשיא, בכנס דירקטורים שנערך במלון קיבוץ מעלה החמישה בהשתתפות מאות דירקטורים מהתעשייה הקיבוצית.

תיקון 16 קובע, כי כל עסקה עם בעלי השליטה מחייבת כינוס רוב באסיפה הכללית מקרב בעלי המניות שאינם בעלי ענין. בנוסף, חברי דירקטוריון מטעם בעל השליטה אינם מורשים להשתתף בהצבעה בדירקטוריון ובועדת הביקורת שדנה בנושא ההסכמים לא יוכל להיות חבר דירקטור מטעם בעלי השליטה. 

לדברי בשיא, החקיקה החדשה מאפשרת לקבוצה קטנה מקרב בעלי המניות לשנות מהיסוד הסכמים ארוכי טווח בין המפעל לבין הקיבוץ. לפני ההנפקה פרסמה כל אחת מהחברות הקיבוציות בתשקיף את ההסכמים בינה לבין הקיבוץ שכוללים את ההסכמים על שכר העבודה, דמי ניהול, דמי שכירות וכל הנושאים האחרים שבין המפעל לבין הקיבוץ, כך שבידי מי שרכש את מניות החברה היתה תמונה מלאה של ההסכמים. יתירה מכך, הסכמים אלו אושרו על ידי הרשות לניירות ערך במלואם טרם ההנפקה.

יו"ר איגוד התעשייה הקיבוצית אמר שהחקיקה, שנועדה להגן על הציבור מבעלי שליטה שיפגעו בזכויות המיעוט, פוגעת בקיבוצים בצורה בלתי מידתית. לא יתכן שחברי קיבוץ שהקימו את המפעל ופיתחו אותו ביגיע כפיהם יהפכו לשבויים בידי קבוצת מיעוט. בכוונת האיגוד לעתור לבג"צ בטענה לפגיעה בחופש הקנין. 

עו"ד עפר גלוזמן שדיבר בכנס הדירקטורים אמר שלהערכתו התיקון החדש יביא להפחתה מיידית במספר המפעלים הקיבוציים שיהיו מעונינים להנפיק את מניותיהם בבורסה.