יצחק הרשקוביץ
יצחק הרשקוביץיוני קמפינסקי

יצחק הרשקוביץ, אשר סובל מזה שנים מהתנכלות שכניו משכונת בית צפפא יקבל פיצוי בסך אלף ש"ח מחב' החשמל המזרח ירושלמית אשר סירבה לחבר אותו לחשמל, כך קבע שופט בית משפט השלום בירושלים, גד ארנברג.

הרשקוביץ, אשר יוצג בתביעה זו ע"י עו"ד שמואל פרלמוטר, טען כי הסירוב לחברו לחשמל היה חלק מההתנכלות אליו מצד ערביי האזור ונבע מרשלנות מצידה של חברת החשמל.

החברה טענה מצידה, כי הרשקוביץ הוא זה אשר מנע את החיבור, לאחר שלא המציא לחברה את המסמכים הדרושים על מנת לבצע חיבור קבע מחד, אולם מאידך סירב להצעה לבצע לבית חיבור זמני.

התביעה כללה תביעה לביצוע החיבור עצמו ותביעה כספית בגין ההפסד שנגרם להרשקוביץ מכך שלא יכל להשכיר את המקום בתקופה בה לא חובר הבית לחשמל.

בדיון בבית המשפט התברר, כי מאז הוגשה התביעה חובר ביתו של הרשקוביץ לחשמל, וכי לעת עתה נותרה רק התביעה הכספית. לאור ההסכמה לפסק דין לאחר טענות בקצרה הורה השופט לחברה לפצות את הרשקוביץ ב-1,000 ש"ח בתוספת לסכום דומה שפסק כהוצאות משפט.