ניר ברקת נגד השר ארדן

ראש עיריית ירושלים שיגר מכתב לשר להגנת הסביבה, בו הוא מבהיר כי העירייה לא תוכל לשאת בעלויות שתגרום סגירת אתר הפסולת באבו דיס.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י' בסיון תשע"א

ניר ברקת נגד השר ארדן-ערוץ 7
משאית זבל
צילום: פלאש 90

ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, פנה הבוקר (א') במכתב דחוף לשר להגנת הסביבה גלעד ארדן, ובו הודיע כי עיריית ירושלים דוחה בתוקף את הוראת המשרד לפיה תושבי העיר הענייה בישראל יממנו מכיסם את הובלת האשפה מירושלים לדרום הארץ במשאיות, מבלי שהממשלה תישא בעלויות אלו. ברקת ציין כי משמעותה של החלטה בלתי סבירה זו היא שהעירייה תאלץ לקצץ בתקציבי הרווחה, החינוך, והתרבות ולהעבירם לזבל, החלטה אשר תפגע ישירות בתושבי העיר ועל כן העירייה מתנגדת לממשה.

לטעענת העירייה, המשמעות הכספית של החלטת השר ארדן, המאלצת את העירייה להוביל את הזבל מירושלים לדרום הארץ, היא שהעירייה תאלץ לממן סכום עצום של  83 מיליון ₪ ב-3 השנים הקרובות מתקציבי השירותים לתושבים, בעוד משרד האוצר והמשרד להגנת הסביבה מוכנים לשפות את העירייה רק בסכום כולל של 24 מיליון ₪.  יוזמת המשרד להגנת הסביבה לסגירת אתר הזבל אבו דיס, יצרה בפועל מונופול שהביא לעליה של 40% במחירי ההטמנה שדורש אתר אפעה מהעירייה עבור הטמנת פסולת. בנוסף, המשרד להגנת הסביבה גובה סכומי עתק מהרשויות עבור הטמנה, זאת מבלי שהוא ממלא את תפקידו ומייצר פתרונות זמניים לרשויות המקומיות שיביאו לצמצום כמויות הפסולת.

בעירייה מציינים, כי "עיריית ירושלים, כעירייה שומרת חוק, אינה מתכוונת להפר את ההוראה החד צדדית והבלתי סבירה של המשרד להגנת הסביבה, שלא להטמין החל מהיום פסולת בכמות העולה על כ-750 טון ביום באתר ההטמנה באבו דיס (מתוך כ- 1,100 טון המוטמנים בה מדי יום מירושלים). עם זאת, משמעות ההחלטה החד צדדית של המשרד להגנת הסביבה היא כי העירייה לא תוכל לפנות את האשפה מעבר לכמות שהותרה. מבלי שהמשרד ידאג למימון העברת האשפה לדרום הארץ, היא עלולה להיערם ברחובות העיר, תוך פגיעה קשה בבירת ישראל, בתושביה ומבקריה הרבים".

ברקת ציין במכתבו לשר כי עיריית ירושלים הסכימה לעקרון של העברת הפסולת לאתר אחר, אך לא ייתכן שהמשרד להגנת הסביבה יפקיר את ירושלים ויגרום לכך שהעלויות הכבדות יוטלו על תושבי העיר הענייה בארץ וידרדרו אותה מטה במדרון. "עמדה זו אינה מקובלת עלי, בלתי ראויה בעיני ויש בה משום עצימת עיניים ובריחה מאחריות. איני יכול לקבל את העמדה לפיה יש לפעול להסטת ההטמנה מאבו דיס, מבלי לפתור את סוגיית המימון הנדרש לכך. לא כך אמור לפעול משרד המהווה חלק מהשלטון המרכזי" כתב ברקת לשר.

ברקת הוסיף וכתב כי "תקציבה של עיריית ירושלים לתושב הוא הנמוך ביותר מבין חמש-עשרה הרשויות המקומיות הגדולות, וממשלת ישראל בוחנת בימים אלה דרכים להגדלת תקציבה של העירייה כחלק בלתי-נפרד מן הרצון לחזק את ירושלים ואת מעמדה. למרבה הצער, בד בבד עם מאמצים אלה לחיזוק ירושלים, הוציא משרדך הנחייה חד-צדדית, אשר יש בה כדי להביא לתוצאה הפוכה בתכלית: הנחיית משרדך והעלות הניכרת הכרוכה בה תחליש עוד יותר את מצבה הכלכלי של העירייה, ותביא, בהכרח, לפגיעה נוספת במעמדה של העיר".

ברקת קורא לשר להגנת הסביבה לכנס ישיבה דחופה לשם מציאת פתרון למקורות המימון ולהורות על דחייה ביישום ההנחיה לצמצום קליטת פסולת מירושלים באתר אבו-דיס לפרק זמן של 60 ימים נוספים, אשר במהלכם ייעשה ניסיון ליישב את הסוגיות הבלתי פתורות ולהגיע להסדר כולל בדבר פינוי האשפה מירושלים. העירייה שוקלת אף נקיטת הליכים משפטיים, אולם בשלב זה היא מעדיפה למצות את  הניסיון לפתור את המחלוקת עם המשרד להגנת הסביבה מחוץ לכותלי בית המשפט.