חרם טבעי?
חרם טבעי?פלאש 90

מנכ"ל רשות ההסתדרות לצרכנות, עו"ד ירון לוינסון, אומר היום כי ציבור הצרכנים מדווח על ירידה בצריכת הקוטג', עלייה ברכישת מוצרי מזון בסיסיים וזולים הנמצאים בפיקוח הממשלה ועל רוב מוחלט של הציבור המאמין שהסרת הפיקוח תביא דווקא לעלייה במחירים.

לוינסון אומר כי "על פי הדיווח של ציבור הצרכנים בסקרים שערכנו, הרי שהצמצום בצריכה לנוכח עליית המחירים של מוצרי המזון הבסיסיים החל עוד לפני המחאה הרועשת בימים האחרונים בפייסבוק. הסקר מראה שהמעמסה על ציבור הצרכנים הפכה באמת להיות הרבה יותר קשה".

לוינסון אומר את הדברים בעקבות סקר שערכה רשות ההסתדרות לצרכנות לפני כשלושה שבועות, באמצעות מכון "גיאוקרטוגרפיה". הסקר בדק את הרגלי הצריכה של מוצרי מזון בסיסיים בקרב הציבור הישראלי. מדובר בסקר שני של הרשות לאחר שהסקר הראשון בעניין זה נערך בנובמבר 2010.

על-פי ממצאי הסקר כ- 44% מציבור צרכני הקוטג' מדווחים על הפחתה בצריכה. מדובר בעלייה משמעותית לעומת הסקר הקודם שבו דיווחו רק 30% מצרכני הקוטג' על הפחתת הצריכה.

הסקר מעלה ממצא חשוב נוסף לפיו רוב מוחץ של הציבור, כ- 74%, מאמין כי ביטול הפיקוח על המחירים של מוצרי מזון בסיסיים גורם דווקא להתייקרותם. לוינסון אומר כי "מדובר בעמדה הסותרת לחלוטין את האמונה הרווחת לפיה אי ההתערבות של הממשלה במחירים מביאה לתחרות ולירידה במחירים. הציבור סבור שיש מוצרים בסיסיים שעליהם הממשלה חייבת לפקח כדי לשמור על מחירם הסביר".

כפועל יוצא מעמדה זו של הרוב המכריע של הציבור נמצא בסקר כי יותר ויותר צרכנים מדווחים על העדפה של מוצרים זולים יותר שבפיקוח. כך, למשל, כ- 55% מצרכני הלחם מדווחים שהם נוהגים לרכוש לחם שבפיקוח. זאת לעומת כ- 43% מהצרכנים שדיווחו כך בסקר הקודם.

גם בקרב צרכני הביצים והחלב חלה עלייה בצריכת המוצרים המפוקחים. כ- 76% מצרכני הביצים דיווחו כי הם קונים ביצים שמחירן נמצא תחת פיקוח לעומת כ- 64% אשר דיווחו כך בסקר הקודם. בקרב צרכני החלב חלה עלייה של כ- 14%: כ- 84% דיווחו על רכישת חלב שבפיקוח לעומת כ- 70% בסקר הקודם.

לוינסון מסכם כי "הסקר מוכיח כי הציבור מעוניין בפיקוח שיש בו כדי לשמור על מחירים סבירים. אני מקווה שמחאת הצרכנים בימים האחרונים תפתח את הדיון הציבורי בסוגייה הזאת".