עוד משלוח לרצועת עזה
עוד משלוח לרצועת עזה פלאש 90

האלוף איתן דנגוט, אישר הכנסת ציוד רפואי לעזה. הציוד נתרם על ידי הסהר האדום הטורקי.

פעילות זו התאפשרה בתיאום מנהלת התאום והקישור בעזה, אשר תאמה את הכנסת הציוד לישראל דרך גשר אלנבי וכניסתה לעזה דרך מעבר ארז.

הדובר הדגיש כי "תיאום הכנסת הציוד הרפואי לבתי החולים נעשה כחלק מהמאמצים ההומניטאריים עבור תושבי רצועת עזה. מאמצים אלו נעשים על בסיס יום-יומי בכלל המישורים והערוצים, בדגש על תחומי הבריאות, חינוך, חקלאות ותשתית, ומול כלל הגורמים הבינלאומיים המבקשים להגיש סיוע לאוכלוסיה בעזה ובכלל זה גורמים טורקיים רשמיים, הפועלים באופן מתואם ובהתאם לנהלים.

גורם צבאי מסר כי "תאום העברת הסיוע הטורקי מתבצע באופן יום-יומי ואינו נובע ממשבר התרופות בעזה המושפע מסכסוך פנים פלסטיני של מערכת הבריאות הפלסטינית ואשר לישראל אין צד בדבר".