השופט טירקל
השופט טירקליוני קמפינסקי

"הערמנו על הממשלה, שאסרה עלינו לחקור חיילים" – כך גילה היום השופט יעקב טירקל, שעמד בראש ועדת החקירה לאירועי ההשתלטות על המרמרה, בהרצאה שנשא בבוקר בכנס מחקרי השומרון במרכז האוניברסיטאי באריאל.

"הממשלה לא היתה מספיק זהירה", סיפר השופט טירקל, "הממשלה אמנם אסרה עלינו לחקור חיילים, אבל התירה לנו לקרוא את דו"ח האלוף במיל. גיורא איילנד, שבחן את הנושאים המבצעיים באירוע וחקר את החיילים. הממשלה התירה לועדה להטיל על איילנד לבצע תחקירים נוספים על הדו"ח שלו. אז דרשנו מאיילנד שיחקור את החיילים פעם נוספת והוא עשה זאת, וכך בעצם חקרנו את החיילים, באמצעות איילנד".

השופט טירקל הוסיף כי עדויות החיילים הוצלבו עם מידע אחר שהגיע לוועדה, "וכך אנו יודעים היום לגבי כל חייל, באיזור נקודה הוא היה בכל נקודת זמן על האניה, ומה הוא עשה".

עוד סיפר טירקל, "על האניה היו 133 מקרים של שימוש בכוח מצד חיילי השייטת, החל מדחיפה ביד או בקת של הנשק, ועד מקרה ירי. לגבי 127 מקרים יש לנו הסבר מדוייק איך ולמה זה קרה, ומה היו הנסיבות".

"בכל המקרים הוכח שזה היה כשר לגבי המשפט הבינלאומי בנושא ההשתלטות. אלו היו גם מקרים כשרים מבחינת ההגנה העצמית. לגבי 6 מקרים - שלושה מקרי ירי ללא מוות ושלושה מקרי דחיפות וכד', לא הצלחנו לצייר תמונה מפורטת ומדוייקת".

וכאן פירט השופט טירקל את מסקנתו: "המסקנה היתה שצה"ל פעל לפי כל כללי המשפט הבינלאומי. אנחנו הרבה יותר טובים מהנורמות המקובלות בצבאות אחרים".