פרופ' טרכטנברג

"אני מייחל ליום שבו לא יהיו מספיק תקציבים לכל אלפי החרדים הלומדים אקדמיה. היום הזה נראה קרוב מתמיד ואני מאמין עם זאת שממשלת ישראל תמצא את המקורות לפתוח את השערים לרווחה", כך אמר יו"ר ות"ת (ועדה לתכנון ותקצוב) במועצה להשכלה גבוהה מנואל טרכטנברג.

הדברים נאמרו במסגרת יום עיון ראשון מסוגו, בו נטלו חלק קרוב ל-400 משתתפים, שאורגן ע"י מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות של הטכניון, בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים מכון לב וג'ויינט ישראל. הכנס אורגן תחת הכותרת "שילוב האוכלוסיה החרדית – כיעד לאומי".

לכנס הוזמנו שרים רבים, אולם כולם בחרו שלא להגיע למרות שאישרו את השתתפותם.

הדובר המרכזי ביום העיון היה פרופ' מנואל טרכטנברג, אשר מוביל בשנים האחרונות את קידום נושא הנגשת הלימודים האקדמיים למגזר החרדי.

"היום לומדים בישראל 6,000 סטודנטים חרדים שהפכו למסה קריטית שממנה אין חזרה. כעת עלינו לפעול על מנת לגוון את תחומי הלימודים הנגישים למגזר החרדי הן בתחומי הביו-טכנולוגיה ובעיקר בתחומי האנרגיות המתחדשות" – אמר פרופ' מנואל טרכטנברג – "היה לי יותר קל בקידום מעבדות ומחקרים טריוויאליים, אולם הצבנו בפני הממשלה שני יעדים של הוועדה לתכנון ותקצוב , שילוב האוכלוסייה החרדית ומצוינות הוראתית".

פרופ' טרכטנברג סיכם כי "הציבור החרדי מתעניין בלימודים אקדמיים ועלינו לעשות הכל לעזור להם".

ד"ר ראובן גל מוביל "פרויקט חרדים" במוסד שמואל נאמן, שיזם את הכנס, אמר כי "המטרה היא מעשית מאד: מזה מספר שנים, שהאוכלוסייה החרדית מתעניינת בכניסה לשוק העבודה וברכישת השכלה והכשרה מקצועית. הגיע הזמן להציג לציבור מהם הלקחים משילובם במקומות העבודה, בקמפוסים, בצבא, לנתח את הבעיות, ולהציע דרכים לשיפור התהליך".