"אוניברסיטה לא אחראית לכל הפרת זכות בתחומה"

בית המשפט העליון קיבל את ערעור האוניברסיטה העברית על חיובה בתשלום על הפרת זכויות יוצרים שביצע תא "אופק" באוניברסיטה.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ח בסיון תשע"א

האם שוב הסגל ישבות?
האם שוב הסגל ישבות?

בית המשפט העליון קיבל את ערעור האוניברסיטה העברית על חיובה בתשלום על הפרת זכויות יוצרים שביצע תא "אופק" באוניברסיטה.

המדובר בתביעה שהגישה הוצאת "שוקן" נגד סטודנט באוניברסיטה, מפלגת העבודה התומכת בתא "אופק" והאוניברסיטה עצמה, בגין צילום של ספר שהוציאה ההוצאה ואשר משמש לצורך לימוד בקורס באוניברסיטה.

בית המשפט המחוזי קיבל את התביעה, תוך שהוא קובע כי הסטודנט ישלם 40% מהסכום שנפסק ואילו מפלגת העבודה והאוניברסיטה ישלמו כל אחת 30% מהסכום.

בית המשפט העליון קיבל כאמור את הערעור של האוניברסיטה על פסיקת בית המשפט המחוזי, וקבע כי למרות שברמה העקרונית ניתן להטיל אחריות להפרת זכויות יוצרים גם על במצב של הפרה תורמת, הרי שיש צורך להוכיח לצורך כך אחריות לקידום ממשי של ההפרה או ידיעה קונקרטית על ביצועה.

השופטים קבעו, כי "לא הוכח כי היא (האוניברסיטה - ש.פ) שידלה סטודנטים לביצוע פעולות מפרות, או כי נקטה צעדים בכדי לעודד אותם לכך. בניגוד למקרים שנדונו בפסיקה האמריקאית, האוניברסיטה אף לא יצרה באופן פעיל את התשתית לביצוע ההפרה, או את האמצעים לקיומה".

עוד נקבע, כי "ספק אם יש לאוניברסיטה יכולת אפקטיבית לשלוט על פעולתם של כל הסטודנטים, ולמנוע בפועל את ביצוען של ההפרות בתחומה. הטלת החובה לפקח באופן הדוק על פעילותם של כל אחד מהתאים הסטודנטיאליים בקמפוס, או כל אחד מהסטודנטים באופן אישי, באופן אשר יאפשר לה אכן למנוע את קיומן של הפרות המתרחשות בתחומה – תעמיס על האוניברסיטה עלות גבוהה מדי. האוניברסיטה תידרש להשקיע משאבים עצומים בכדי למנוע הפרה במצבים כאלה",