זוכרים
זוכריםפלאש 90

הרב זאב קרוב מתקשה להבין על מה יצאה המהומה סביב נוסח היזכור, "יש כאן שתי נקודות מבט, ביזכור אלוקים אנחנו פונים לריבונו של עולם, ומבקשים זכויות למען עם ישראל בזכות אותם קדושים, אבל גם ביזכור עם ישראל אנחנו מבקשים לזכור את הקדושים ולהתוות את חיינו מתוך אחריות וזיכרון של אלה שמסרו את נפשם למען ארץ ישראל וזה בהחלט גם דבר ראוי".

הוא מעריך שרק מיעוט מתנגד לנוסח יזכור אלוקים, "יש מספר קטן של הורים שבאמת מפחדים מכל צל של אמונה, שלא יזהו אותם כאנשים מאמינים. כאילו יש כאן מלחמה אמונית או דתית. אבל למעשה זה רק אירוע תקשורתי. לי אין שום בעיה לא עם הנוסח הזה ולא עם הנוסח השני וחבל שהופכים את זה למאבק".

הרב קרוב לא רואה את הדרישה לומר בטקסים את המילים "יזכור עם ישראל" כהתרסה נגד הקב"ה, "ההפך זה נוסח תפילה ויש מקום שעם ישראל יזכור את הנופלים כדי שנוכל להבין מדוע אנחנו חיים כאן".