הספר החדש, "פדה בשלום", חושף גילויים חדשים על פעולותיו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, שהיה הרב הראשי לארץ ישראל, למען שחרורו של הרבי מליובאוויטש רבי יוסף יצחק שניאורסאון ממאסרו ברוסיה הסובייטית לפני 84 שנים.

מדובר במברק נדיר ששלח הרב קוק להנהלת הג'וינט בארצות הברית בו דרש לפעול לשחרור של הרבי, ואשר נחשף בספר היוצא לאור על ידי מכון באהלי צדיקים.

הספר החדש רואה אור לקראת "חג הגאולה י"ב תמוז" המצויין בחב"ד בעוד כשבועיים, והוא מהווה המשך לספר פדה בשלום על גאולת בעל התניא מייסד חסידות חב"ד בי"ט כסלו, שזכה להדים רבים.

סיפור מאסרו של הרבי מליובאוויטש רבי יוסף יצחק לוקט מתוך עשרות ספרים, וחומר רב לוקט מתוך חומרי החקירה שהתגלו בשנים האחרונות. בגוף הספר הובאו צילומי קטעים מעדויות וחקירות ומסמכים שונים מתיק החקירה.

מברקו של מרן הרב קוק זצ"ל, שוגר בערב ראש חודש תמוז תרפ"ז (1927) במברק בהול אל משרדי הג'וינט בארצות הברית, ובו מודיע על המאסר ומבקש להשתדל לשחרר את הרבי וזה לשון המברק: "מידע חמור התקבל. הרבי שניאורסון מליובאוויטש נאסר בלנינגרד על ידי הבולשביקים. לנסות מקסימום כדי לשחרר. לדווח תוצאות". המברק נשלח מאחר שבארצות הברית לא היו מודעים למאסרו של הרבי והרב קוק פעל לעורר את הג'וינט בארה"ב לפעול לשחרור הרבי מליובאוויטש.

(צילום המברק המקורי - באדיבות מכון 'באהלי צדיקים') 

יש לציין כי שנתיים לאחר מכן בשנת תרפ"ט, ביקר הרבי מלובביץ' בישראל והגיע לבקר את הרב קוק ולהודות לו על פעילותו בנוגע לשחרורו.

הספר פדה בשלום כולל 13 עשר  פרקים על מאסרי הרבי, תולדותיו, שלבי הגאולה ועד לניצחון בשחרורו ביום י"ב תמוז תרפ"ז.

"הספר פדה בשלום מהווה פיסת היסטוריה מדהימה שעד היום לא היה מי שיאגור את כל פרטי הסיפור המופלא והמדהים של גאולת האדמו"ר הריי"צ לסיפור מושלם מתחילתו ועד סופו כפי שראוי לפרשיה זו. כל מי שקורא את הספר מגלה עולם חדש ומופלא של מסירות נפש לכלל ולפרט", אומרים במכון "באהלי צדיקים".