האם יהיה פיקוח על מחירי הגז?

ועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר ולמשרד התשתיות הלאומיות התכנסה היום לדון בהיעדר התחרות במשק הגז הטבעי.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , כ"ד בסיון תשע"א

ועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר ולמשרד התשתיות הלאומיות התכנסה היום לדון בהיעדר התחרות במשק הגז הטבעי והחליטה לקדם את הפיקוח על המחירים.

הוועדה החליטה  כי יש לפנות בהודעה לצרכני הגז הטבעי, על כך שועדת המחירים בוחנת את סוגיית הפיקוח על המחירים ומעוניינת לשמוע את עמדותיהם בנושא.

כמו כן החליטה הועדה לבחון חלופות למודל לפיקוח על מחירי הגז הטבעי.

הועדה צפויה להתכנס בעוד שבועיים, ולדון בחלופות הפיקוח השונות ותקבע תוכנית עבודה ולו"ז ישיבות על מנת לסיים את ההליך בטווח זמן קצר ככל הניתן.