ילדים
ילדים פלאש90

ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים פרסם הבוקר דו"ח על היפגעות ילדים בישראל. מהדו"ח עולה כי נמשכת מגמת הירידה בתמותת ילדים מהיפגעות, ולמרות זאת עדיין מתים כל שנה בישראל  144 ילדים עקב היפגעות.

בארגון מציינים כי בעשור האחרון נרשמה ירידה בתמותה מהיפגעות מממוצע שנתי של 216 ילדים בשנים 1997-1995 לממוצע של 144 ילדים הרוגים בשנים 2008-2006.

בהשוואה למדינות ה - OECD ישראל ממוקמת במקום ה- 15 מתוך 34 מדינות בבחינת שיעור תמותת הילדים כתוצאה מהיפגעות

על פי הדו"ח אחד מכל 12 ילדים בישראל פונה למלר"ד בגין היפגעות וכ -40% מתוך כלל הפניות למלר"ד וכשליש מתמותת הילדים בגיל 17-1 מיוחס להיפגעות, ולא במחלות.

עוד נמסר כי כ – 45% מהילדים שאושפזו עקב היפגעות נפגעו בבית. בקרב בני הנוער היקף התמותה מהיפגעות מעורר דאגה  - יותר ממחצית מתמותת בני הנוער מקורם בהיפגעות ולא במחלות. שיעור התמותה בקרב בני הנוער גבוה פי 2.25 מהשיעור המקביל בכלל אוכלוסיית הילדים. 

על פי דו"ח בטרם בנים נפגעים יותר מבנות: שיעור התמותה מהיפגעות לא מכוונת בקרב בנים עומד על 6.7 מקרים ל – 100,000 לעומת 2.8 מקרים ל – 100,000 בקרב בנות.

הדו"ח אף מצביע על כך שילדים ערבים נפגעים יותר מילדים יהודים: שיעור התמותה מהיפגעות לא מכוונת בקרב ילדים ערבים גבוה  פי 3.3 מהשיעור המקביל בקרב ילדים יהודים.

ב"בטרם" מציינים כי "בטיחות ילדים היא נושא בעל חשיבות רבה, ומן הראוי שיעלה על סדר היום הציבורי ויטופל באופן שיטתי, תוך תיאום של כלל הפועלים והפעילויות בתחום. יש לעשות שימוש באסטרטגיות מוכחות למניעת היפגעות ילדים ולפעול לאיגום המשאבים לטובת הנושא".

בארגון מציעים תכנון ויישום תוכנית לאומית לבטיחות ילדים על ידי ממשלת ישראל בהובלת משרד הבריאות שתוכל לתת מענה לבעיית ההיפגעות של ילדים בישראל באמצעות תכנון ותיאום של כלל הפעילויות בנושא. לדבריהם, על התוכנית להצביע על מחויבות ממוקדת של כל אחד ממשרדי הממשלה המעורבים ולסנכרן את פעילויותיהם, וכך ליצור מעטפת בטיחות טובה יותר לכלל ילדי מדינת ישראל.