ניגוד עיניינים ושיתוף אינטרסים בעבודת ח"כים

ח"כ שטרית מספר: בעבר היו חכי"ם שייצגו אינטרסים זרים והשתמשו בכהונתם כמנוף לעיסוקים נוספים תוך ניגוד עניינים חמור.

שמעון כהן - ערוץ 7 , כ"ז בסיון תשע"א

ניגוד עיניינים ושיתוף אינטרסים בעבודת ח"כים-ערוץ 7
ניגודים ואינטרסים. שטרית מוחה
פלאש 90

צוות חברי הכנסת לבחינת מכלול נושא תנאי עבודת חברי הכנסת והצוות העובד עמם, בראשות חבר הכנסת מאיר שטרית, התכנס הבוקר לישיבת פתיחה.

ח"כ מאיר שיטרית אמר בפתיחת הדיון, כי הצוות שבראשותו, לא יטפל בשכר ובתנאי הפנסיה של חברי הכנסת. אף כי לדעתו, שכר החכי"ם נמוך בהשוואה למנכלים בשירות הפרטי והציבורי. "אני יזמתי את החוק האוסר עיסוק נוסף לח"כ, ע"מ שראשו ורובו יהיה מונח אך ורק בעבודה הפרלמנטארית. בעבר היו חכי"ם שייצגו אינטרסים זרים והשתמשו בכהונתם כמנוף לעיסוקים נוספים תוך ניגוד עניינים חמור. כפיצוי על כך, הועלה שכרם בכ-33% ואני סבור שעדיין יש מקום לשיפור השכר, אולם לא אדון בכך בוועדה זו". אמר שטרית.

שיטרית הודיע כי ידון בנושאים: תקציב הקשר עם הבוחר, לשכות פרלמנטאריות, צוות ושכר עוזרי חה"כ ומימון לינה לחכי"ם בירושלים בימי כנסת.

בנושא תקציב הקשר עם הציבור אמר שטרית, כי בעבר התקציב היה כפול וכי הוא תמהה, מדוע התקציב קטן בחצי.

בנושא לשכות פרלמנטאריות טען שטרית, כל בסכום הנמוך שהכנסת מקציבה, לא ניתן לשכור משרד הולם. "התקציב הנמוך מביא לכך שחכי"ם מקבלים הנחות מפליגות בשכירת משרדי יוקרה, הנחה העלולה להביא לניגוד עניינים חמור.

בנושא העוזרים הפרלמנטאריים שטרית סבור כי "ראוי להעניק לח"כ תקציב שיהיה ניתן לחלוקה כראות עיניו, וכך הוא יוכל להעלות את רמת העוזרים ו/או להעסיק יותר עוזרים בחלקיות משרה לפי צרכיו. סנאטור בארה"ב מעסיק צוות של 18 יועצים. אם הוא מכהן כיו"ר ועדה, הצוות גדל ל 44 אנשי צוות. חייבים לספק לחברי הכנסת עוזרים ויועצים מוכשרים בתנאים הטובים ביותר, ע"מ שלא נהיה תלויים בגורמים זרים.

בנושא מימון לינה בירושלים, שטרית הלין על כך שח"כ הלן במלון בירושלים, צריך לשלם על כך מס. "ח"כ צריך להגיע לעבודה ביום שני בבוקר ולסיים את עבודתו, ביום רביעי בלילה ללא טרדות היכן הוא לן ומי לוקח אותו. צריך להחזיר את הימים בהם חברי כנסת היו מקיימים דיונים מקצועיים בשעות הערב בבתי המלון בהם הם לנו". אמר שטרית .

ח"כ שטרית הודיע כי כל הישיבות יהיו פתוחות לתקשורת וכי בדעתו לקיים ישיבה שבועית במטרה לסיים את העבודה עד סוף חודש דצמבר השנה. עוד אמר שטרית כי הוא ישמש כסות לחכי"ם שיבקשו לדון בנושאים שונים ולא יבואו להציגם בפני הוועדה.

ח"כ זאב אלקין ביקש שהצוות ידון בנושא ועדת גרונאו. "לאור חילוקי הדעות שהיו בין ועדת הכנסת לוועדת גרונאו בנושר שכר העוזרים ובנושא נהג לח"כ מטלון, צריך להסדיר את מעמדה וסמכויותיה של הועדה"

מנכ"ל הכנסת עו"ד דן לנדאו הציע לפתוח פורום לדיונים בנושא, באתר האינטרנט של הכנסת.